Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 34 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 26 aug. 2022  
Inhoud
  Laatste studie- en ontmoetingsdag
  Waar staat straks de info van het Augustijns Instituut?
  Augustinus-Lexikon bijna voltooid
  Laatste nieuwsbrief

Laatste studie- en ontmoetingsdag

Uitnodiging voor de ontmoetings- en afscheidsdag
zaterdag 15 oktober in Eindhoven

Augustijns Instituut 1989 - 2022
       Het einde zonder einde:

       kijk naar het goede,
       vergeet het kwade


       uit: Augustinus’ sermo 213,10

De dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit, alsmede aan belangstellenden voor de werkzaamheden van het Augustijns Instituut.
U bent van harte welkom in DomusDELA, Kanaalstraat 4, Eindhoven. Dit is de voormalige Augustijnenkerk.

Programma
10.30 u aankomst en ontvangst
11.00    opening door dagvoorzitter drs. Gerard van Hoof O.S.A.
11.15    bijdrage dr. Joost van Neer
            Humor of leedvermaak? 
            Augustinus’ enarratio in Psalmum 113,2
11.45    visuele herinneringen
11.50    bijdrage drs. Ingrid van Neer-Bruggink
            Augustinus onder de vijgenboom:
            de tolle-lege-scène verwoord en verbeeld
            (Confessiones 8,27-30)
12.20    visuele herinneringen
12.25    bijdrage drs. Hans van Reisen
            De liefde als leraar: 
            Augustinus’ De catechizandis rudibus 17
12.55    visuele herinneringen

13.00    lunchbuffet

13.45    heropening door dagvoorzitter
13.50    Het Augustijns Instituut: identiteit en spiritualiteit
            door dr. Martijn Schrama O.S.A.,
            lid van de advies- en beleidscommissie
            van het Augustijns Instituut
14.30    gedachtewisseling met aanwezigen:
            Welke waarde heeft voor u het werk op het Augustijns Instituut (gehad)?
15.00    muzikaal intermezzo door Paul van der Woude, piano
15.20    dank- en slotwoord 
            door Pierre Stikkelbroeck O.S.A., prior provinciaal
15.45    afsluiting door dagvoorzitter
            waarna receptie / boekenverkoop

Schriftelijke aanmelding vóór 8 oktober a.s. bij: 
hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl of jwcm@vanreisen.org Deelname is gratis (maximaal 90 deelnemers). Tijdens de bijeenkomst zijn de dan geldende coronaregels van kracht. Zo nodig ontvangen deelnemers daarover bericht na 10 oktober a.s.

Bereikbaarheid:
Te voet
vanaf station Eindhoven Centraal (8 minuten lopen):
- uitgang Centrum/Taxi’s; Stationsplein oversteken en rechtdoor
- tot T-splitsing; linksaf: Dommelstraat
- tweede straat rechtsaf: Tramstraat.
Het complex DomusDELA bevindt zich aan het einde van de straat. 
De ingang bevindt zich in de foyer, links van de kerk

Met de auto 
Meest nabije parkeergarages zijn
- de Heuvelgalerie (ingang Ten Hagestraat)
- de Lage Landen (ingang Kanaalstraat)

Boekentafel
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met (vrijwel) alle verkrijgbare Nederlandse Augustinusvertalingen. Die is de hele dag raadpleegbaar. Afrekening en betaling (liefst contant) kan alleen tijdens de afsluitende receptie om 15.45 - 16.45 uur.

Waar staat straks de info van het Augustijns Instituut?

Omdat het Augustijns Instituut eind dit jaar sluit, worden onze websites www.augustijnsinstituut.nl en www.augustinus.nl ontmanteld. De belangrijkste info wordt nu overgenomen door zowel Lucepedia van de Tilburg University als het Augustijns Historisch Instituut in Leuven.

Onze domeinnaam augustijnsinstituut.nl zal vanaf januari 2023 verwijzen naar de pagina Augustijns Instituut op Lucepedia Hier staan de biografie van Augustinus, het overzicht van de opera omnia Augustini en ook een overzicht van de collectiegeschiedenis van het instituut.  

De catalogus van de Augustijnse collectie staat bij de Tilburg University

Onze domeinnaam augustinus.nl zal verwijzen naar de Nederlandse pagina van het AHI in Leuven. Hier staan behalve Augustinus' biografie en zijn opera omnia ook alle Nederlandse Augustinusvertalingen vermeld.

Augustinus-Lexikon bijna voltooid

 
Het grote, zeer zorgvuldig opgebouwde Augustinus-Lexikon zal waarschijnlijk in 2023 worden voltooid. Het is 40 jaar lang hét product van het Zentrum für Augustinus-Forschung geweest. Inmiddels is men gevorderd tot en met tempora christiana. Het belangrijke artikel sermones is dus al gepubliceerd. De uitgever Schwabe biedt het lexicon met 1200 lemmata ook online aan, al zit dat nog achter een betaalmuur.
Wel zichtbaar zijn een overzicht van het product, het register van de artikelen, de lijst van Augustinus’ werken en de gebruikte afkortingen. Zie Schwabe-Augustinus-Lexikon-online

Enkele artikelen van Augustinus-Lexikon staan ook vrij toegankelijk online bij Zentrum für Augustinus-Forschung onder het kopje Artikel des MonatsIn Nederlandse universitaire (theologische) collecties is het Augustinus-Lexikon fysiek en soms digitaal aanwezig. Met een dagpasje zijn die bibliotheken ook voor niet-studenten toegankelijk. 
Augustinus-Lexikon lemmata

Laatste nieuwsbrief

Dit is de laatste nieuwsbrief van het Augustijns Instituut. U ontvangt hierna geen post meer. Het persoons- en adressenbestand zal worden vernietigd vóór 31 december a.s. Daarna is het instituut niet meer bereikbaar.
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief