Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 31 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 26 feb. 2021  
Inhoud
  Nieuw: Schrijf me en ik stuur je antwoord
  Nieuw: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert
  Leesfragment: Schrijf me
  Augustijnse lezingen op YouTube

Nieuw: Schrijf me en ik stuur je antwoord

 
Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Arie Akkermans (+) en Hans van Reisen, m.m.v. Vincent Hunink. - Damon, 2021. - ISBN, EAN: 9789463403009 . Hardcover met leeslint, 128 p. € 15,90

Van Aurelius Augustinus (354-430) zijn ruim 300 brieven bewaard gebleven. Daarmee is Augustinus' briefwisseling een van de belangrijkste van de laatantieke cultuur. Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke geloof en van de samenleving. Met een bevriende bisschop probeert de dan nog jonge priester Augustinus het vaak bovenmatige alcoholgebruik bij de bevolking aan banden te leggen. En in brieven aan vertegenwoordigers van het Romeins bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in voor reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert hij tegen marteling en doodstraf. In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil bij het hoe en waarom van Gods menswording en bij de vraag hoe publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden voor corruptie ter wille van hun dienstbaarheid aan rechtvaardige vrede.

Schrijf me en ik stuur je antwoord bevat acht brieven die voor het eerst in het Nederlands zijn vertaald.  

Vorig jaar, op eerste paasdag 2020, overleed onze zeer gewaardeerde medewerker drs. Arie Akkermans. Hij werd 95 jaar oud. Decennialang was hij als vrijwilliger actief voor het Augustijns Instituut. De eerste jaren voorzag hij onze vertalingen van constructieve kanttekeningen; vanaf 1997 waagde hij zich met enkele vrienden en vakgenoten aan het vertalen van Augustinus’ preken over de heiligen (sermones de sanctis). De resultaten werden in 2010 en 2014 gepubliceerd als De goede geur van Christus en Stratenmakers en brugwachters. Sindsdien werkte Arie Akkermans aan de vertaling van enkele brieven uit de correspondentie van Augustinus. De resultaten werden in samenspraak met Hans van Reisen geredigeerd; de vertaling van één brief werd door dr. Vincent Hunink voltooid. Uit eerbetoon aan Arie Akkermans werd achter in de nieuwe uitgave een in memoriam opgenomen. 

Het boekje is vanaf april 2021 verkrijgbaar bij uitgeverij Damon of bij de boekhandel bij u in de buurt (koop lokaal).
Desgewenst kunt u het ook via het Augustijns Instituut bestellen.
Als u bestelt via ons instituut, wilt u dan 
€ 15,90 overmaken naar
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut.
(Voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A)
o.v.v. 4554 Schrijf me

Uw bestelling wordt dan zonder verdere kosten per post thuisbezorgd.
Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven / Augustinus

Nieuw: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert

 
Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert / Gabriël Quicke. - Halewijn: 2021. Paperback, 172 p. 25 cm. ISBN: 9789085285755 € 19,95   

Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven. De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales. Verder staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden. Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht. Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.

Gabriël Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is nu president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven. Tevens is hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. 

Andere boeken van Gabriël Quicke:
Maria: Augustinus' visie op de moeder van Christus. 
God zegene en beware je  
Brug van barmhartigheid. Augustinus over de Kerk 
Als een arend herleeft mijn jeugd. Jong worden in Christus 

U kunt deze boeken en de nieuwe publicatie niet bij het Augustijns Instituut, wel bij de lokale boekhandel bestellen.
Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert

Leesfragment: Schrijf me

Twee citaten uit Schrijf me en ik stuur je antwoord

Offers aan God zijn nuttig voor de mens

De mensen die denken dat God dat alles beveelt voor eigen nut of genoegen hebben het fout. Maar als ze zo denken, vragen ze zich wel terecht af waarom God veranderingen heeft aangebracht alsof dat was vanwege willekeur. Want Hij beveelt dat Hem in vroegere tijd het ene geofferd moest worden en in een andere tijd wat anders. Maar zo zit het niet. God legt niets op voor eigen voordeel, het gaat Hem om het voordeel van degene aan wie Hij iets oplegt. Daarom is Hij de ware Heer, omdat Hij zijn dienaar niet nodig heeft maar de dienaar Hem. In de Schrift die we het Oude Testament noemen, in de tijd toen die offers nog plaatsvonden die nu niet meer gebeuren, is er gezegd: “U bent mijn Heer, omdat u niets van het mijne nodig hebt.” God heeft dus die offers niet nodig. Hij heeft nooit iets nodig. Maar die handelingen zijn tekens, die de goddelijke gaven aanduiden waardoor ons geestkracht wordt gegeven of uitzicht op eeuwig heil. Als wij die tekens plechtig uitvoeren, volbrengen wij vrome plichten die nuttig zijn, niet voor God maar voor ons.

uit: Schrijf me en ik stuur je antwoord (Augustinus’ epistula 138,6)

Wat is geen kwaad met kwaad vergelden?

Maar wat betekent geen kwaad met kwaad vergelden nu eigenlijk? Dat is toch een afkeer hebben van de begeerte om wraak te nemen? Dat is toch geleden onrecht liever willen vergeten dan wreken en niets vergeten dan alleen onrecht dat men je aandoet?

uit: Schrijf me en ik stuur je antwoord (Augustinus’ epistula 138,9)
Citaten - Schrijf me en ik stuur je antwoord

Augustijnse lezingen op YouTube

De volgende lezingen werden livestream uitgezonden, maar zijn nu via YouTube terug te kijken.

'Houd de Kerk in het midden': Kerk, samenleving en Christus in Augustinus van Hippo. 
De inaugurele rede van prof. dr. Anthony Dupont, gehouden op 16 december 2020 aan de KU Leuven - fac. Theologie. 
Deze lezing is een van twee inaugurele redes die die dag gehouden werden. Anthohy Dupont wordt geïntroduceerd op 1.17 min. en zijn lezing begint op 1.27 minuten.

Wat zegt Augustinus over het bidden? 
Een lezing van 45 minuten met citaten uit het werk van Augustinus. Hoe kom je in contact met God; wat gaat aan het bidden vooraf;  hoe kun je bidden? Lezing door drs. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijns Instituut Utrecht. 

Augustinusdag 2020: Leiderschap in tijden van crisis.
Lezingen gehouden op zaterdag 21 november door het Augustijns Historisch Instituut Leuven. Sprekers zijn Prof. Mathijs Lamberigts, prof. Paul van Geest, dr.  Kitty Bouwman, pastoor Gerben Zweers. De lezingen staan vermeld op de pagina van het AHI-kanaal bij YouTube.  

Augustijnendag 2020: Houvast. Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten?
Lezingen gehouden op vrijdag 13 november in DomusDELA Eindhoven. Sprekers en musici zijn Gerard Rooijakkers, cultuurhistoricus, over vrijdag de 13de ;  Ingrid van Neer-Bruggink, classica, over vriendschap bij Augustinus; het Strijps Kamerkoor; slotwoord van Edzo Doeve - algemeen directeur DELA.
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief