Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 26 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 3 jan. 2020  
Inhoud
  Uitnodiging Ontmoetingsdag vrijdag 14 februari 2020
  Nieuw: Bidden met je handen
  als pdf: Als licht in het hart

Uitnodiging Ontmoetingsdag vrijdag 14 februari 2020

De medewerkers van het Augustijns Instituut wensen u een Gelukkig Nieuwjaar!

"Er is gezegd:
Wie vraagt, ontvangt
wie zoekt, vindt 
en voor wie klopt zal worden opengedaan

Alles staat daarin: vragen, zoeken, kloppen.
U vraagt door te bidden, 
u zoekt door aan te kloppen,
u klopt aan door te delen.
Laat uw hand niet rusten!"

(Augustinus, sermo 389,2)

Het Augustijns Instituut organiseert voor de 19de keer een studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. In samenwerking met het theologisch centrum LUCE vindt deze dag plaats op vrijdag 14 februari 2020 in het auditorium van het Catharijneconvent te Utrecht. Deze lezingen en boekpresentatie worden aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in de augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut. 

Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken: 
Bidden met je handen: preken 358A-396 over verschillende thema's 

Programma
10.00 uur  aankomst en ontvangst
10.30 uur  opening door dr. Arnold Smeets (directeur LUCE)

10.45 uur  bijdrage drs. Hans van Reisen, boekpresentatie en
                aanbieding eerste exemplaar

11.15 uur  augustijnse voltreffers: enkele medewerk(st)ers lezen
                uit het nieuwe boek een fragment en geven daarop
                een korte toelichting waarom dit fragment hen raakt
11.45 uur  pauze

12.05 uur  lezing door prof. dr. Bart Koet
                (Tilburg University: School of Catholic Theology) 
                Waarop moet je letten bij het maken van een preek?
                Enige adviezen van Augustinus 

12.45 uur  mogelijkheid tot gesprek

13.00 uur  lunch (boekentafel beschikbaar)

14.00 uur  lezing door drs. Bernadette van Dijk
                (Stichting Straatpastoraat Amersfoort) 
                Augustinus op straat: ervaringen van een straatpastor
14.45 uur  mogelijkheid tot gesprek 
15.00 uur  pauze

15.15 uur  lezing door dr. Henk C. van der Meulen
                (oud-docent praktische theologie Prot. Theol. Universiteit)
                'Erken uw Heer, omarm uw broeder' (Augustinus, sermo 380,2)

16.00 uur   mogelijkheid tot gesprek en afsluiting
16.15 uur   borrel (boekentafel beschikbaar)
16.45 uur   afscheid en sluiting


Aanmelding
U kunt zich tot en met 7 februari a.s. schriftelijk aanmelden bij: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
én door € 15,00 per persoon over te maken op
IBAN NL55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut Utrecht
o.v.v. Ontmoetingsdag 2020 
(gratis voor studenten (op vertoon van collegekaart),
voor augustijnen en medewerkers Augustijns Instituut) 

Bestelwijze Bidden met je handen
U bestelt het boek via het Augustijns Instituut door € 39,90 over te maken op
IBAN NL 55 INGB 0000 265392 Augustijns Instituut
o.v.v. Bidden met je handen
U kunt het dan afhalen bij de boekentafel op 14 februari. 
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met alle thans verkrijgbare Nederlandse Augustinusvertalingen. 
Alle boeken zijn ook via de erkende boekhandel verkrijgbaar. 

Adres Catharijneconvent
Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

Bereikbaarheid Catharijneconvent
* lopend vanaf station Utrecht Centraal
   (20 minuten)
   via het Stationsplein naar de Catharijnesingel en die oversteken;
   rechtdoor naar Mariaplaats; rechtsaf Springweg;
   vervolgens vijfde straat links: Haverstraat;
   Oudegracht oversteken en eerste straat rechts Lange Nieuwstraat.

* openbaar vervoer vanaf station Utrecht Centraal
   (max. 30 minuten)
   lopen naar Perron A2 aan de Centrumzijde van het station;
   U-OV bus 2 richting Museumkwartier; uitstappen halte Catharijneconvent.

* Met de auto?
   Reken dan 45 minuten vanaf de grote weg naar de binnenstad.
   U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg.

Nieuw: Bidden met je handen

 

Voor deze bundel werden tweeëntwintig preken vertaald van de sermones de diversis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der tijden als Augustinus’ sermones ad populum bewaard zijn en geordend.
     Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden met je handen.
     De verscheidenheid aan thema’s in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus’ pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Vanzelfsprekend is het nieuwe boek te koop, tijdens en na afloop van de studiedag. Als u deze nieuwe vertaling wilt aanschaffen, ligt er op 14 februari bij de boekentafel een exemplaar op uw naam gereed. Aan belangstellenden wordt uitdrukkelijk verzocht de bestelling via het Augustijns Instituut te laten verlopen!
U kunt bestellen door € 39,90 over te maken op
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. 4551 Bidden met je handen

Bidden met je handen

als pdf: Als licht in het hart

 
De eerste prekenbundel die in 1996 door het Augustijns Instituut werd uitgebracht is Als licht in het hart. Deze bundel die al jaren is uitverkocht, is nu als pdf raadpleegbaar en voor eigen gebruik gratis te downloaden. 
Hierin staan preken voor de liturgische feesten: Kersttijd, Openbaring van de Heer, Veertigdagentijd, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. 


Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste preekbundels met volledige vertalingen van Augustinus.

>
pdf Als licht in het hart
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief