Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 24 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | woensdag 12 sep. 2018  
Inhoud
  Uitnodiging studiedag zat. 29 september
  Dagprogramma en aanmelding
  Wijzelf huis van God

Uitnodiging studiedag zat. 29 september

Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt? U krijgt ook zoveel digitale informatie! Een maand geleden ontving u van ons een uitnodiging voor onze 18e studie- en ontmoetingsdag. Die vindt plaats op zaterdag 29 september a.s. om 10.00 – 16.30 uur. Aan het einde van de bijeenkomst presenteren we onze nieuwe vertaling Huis van barmhartigheid met preken van Augustinus over allerlei thema’s. De dag vindt plaats in het auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht in samenwerking met het theologisch Instituut Luce.

Tijdens de bijeenkomst zijn er drie voordrachten rond Huis van barmhartigheid.

Elza Kuyk belicht het veelzijdig (her)gebruik van kerkgebouwen. We zijn er immers allemaal getuigen van dat er in Nederland voor honderden kerkgebouwen nieuwe bestemmingen moeten worden gezocht: tussen 2000 en 2025 gaat twee derde van alle kerken op slot! Het huis van God wordt onbewoonbaar verklaard voor de geloofsgemeenschappen maar vreemd genoeg toch op allerlei manieren opnieuw bewoond of hergebruikt. In deze eerste bijdrage gaat het dus vooral om de huizen.

Herwi Rikhof gaat in een tweede bijdrage vooral in op de barmhartigheid. Kerken zijn immers vanouds altijd verblijfplaatsen geweest voor heiligen en zondaars bij wie de God van barmhartigheid  in ere wordt gehouden. In de kerkgebouwen is dan ook altijd ruimte geschapen voor berouw en vergeving, zorg voor armen en zieken en voor vele andere vormen van barmhartigheid uit naam van de Barmhartige bij uitstek.

Hans van Reisen ten slotte belicht in zijn bijdrage hoe Augustinus het beeld van het kerkgebouw als huis van barmhartigheid toepast op zijn visie op de geloofsgemeenschap: eigenlijk is iedere gelovige een huis van barmhartigheid of zou dat tenminste moeten zijn. Verrassend genoeg staat Augustinus er in zijn preken al bij stil dat kerkgebouwen niet voor de eeuwigheid zijn gebouwd: er is een tijd van bouwen en er is een tijd van afbraak.

’s Middags leggen enkele medewerkers van de organiserende instituten u enkele inspirerende tekstfragmenten uit het nieuwe boek voor ter bespreking en ontmoeting.

We hopen u te mogen begroeten en rekenen op uw komst: u kunt zich nog opgeven tot en met zaterdag 22 september a.s. 

Dagprogramma en aanmelding


Programma
10.00 uur  aankomst en ontvangst
10.30 uur  opening door dr. Arnold Smeets (directeur LUCE)

10.45 uur  lezing door Elza Kuyk M.A. (Remonstrants Seminarium & Univ. Utrecht)
                Huis van God als tijdelijke woning: 
                onbewoonbaar verklaard of onverklaarbaar bewoond?
11.30 uur  mogelijkheid tot gesprek
11.45 uur  pauze

12.00 uur  lezing door prof. dr. Herwi Rikhof (Nijmegen) 
                God zou geen God zijn zonder barmhartigheid
12.45 uur  mogelijkheid tot gesprek

13.00 uur  lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 uur heropening door dagvoorzitter Arnold Smeets

14.15 uur   lezing door drs. Hans van Reisen 
                 Huis van barmhartigheid: preken 336-358 over verschillende thema's 

14.45 uur   parallelle leesgroepen

15.30 uur   boekpresentatie en aanbieding eerste exemplaar

16.00 uur   borrel en boekentafel
                 voor o.a. bestelling of aankoop Huis van barmhartigheid

16.30 uur   afsluiting

Aanmelding
U kunt zich tot 22 september schriftelijk aanmelden bij hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
én door € 15,00 per persoon over te maken op
IBAN NL55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut Utrecht
o.v.v. Ontmoetingsdag 2018 
(gratis voor studenten op vertoon van collegekaart) 

Bestelwijze Huis van barmhartigheid
Via het Augustijns Instituut door € 44,90 over te maken op
IBAN NL 55 INGB 0000 2653 Augustijns Instituut
o.v.v. 4516 Huis van barmhartigheid 
U kunt het dan afhalen bij de boekentafel op 29 september. 
Het boek is ook via de erkende boekhandel verkrijgbaar. 

Adres Catharijneconvent
Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

Wijzelf huis van God

 
Het huis van God zijn wijzelf.
Als wijzelf het huis van God zijn,
worden wij in deze tijd gebouwd
om aan het einde der tijden te worden ingewijd.
Het gebouw, of liever het bouwen zelf
betekent zware inspanning,
de inwijding betekent groot feest.
Wat hier gebeurde toen dit gebouw verrees,
gebeurt ook nu wanneer gelovigen
in Christus bijeenkomen.
Want door hun geloof worden zij als bouwmateriaal,
hout en stenen, uit bossen en bergen.
En dan worden zij onderwezen in het geloof
en gedoopt en gevormd.
Het is alsof ze door timmerlui en metselaars
worden bewerkt en rechtgemaakt en bijgeschaafd. 

Augustinus, sermo 336,1

Een fragment uit de nieuwe bundel Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.
Huis van barmhartigheid
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief