Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 23 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | woensdag 15 aug. 2018  
Inhoud
  Uitnodiging ontmoetingsdag 29 september
  Nieuwe vertaling: Huis van barmhartigheid
  Recent verschenen boeken
  Augustijns concert in Utrecht
  Europese privacywetgeving
  Uitnodiging ontmoetingsdag 29 september [1]
  Uitnodiging ontmoetingsdag 29 september [2]

Uitnodiging ontmoetingsdag 29 september

Het Augustijns Instituut organiseert in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september a.s. in het Catharijneconvent te  Utrecht de 18de studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheid 

Programma
10.00 uur  aankomst en ontvangst
10.30 uur  opening door dr. Arnold Smeets (directeur LUCE)

10.45 uur  lezing door Elza Kuyk M.A. (Remonstrants Seminarium & Univ. Utrecht)
                Huis van God als tijdelijke woning:
                onbewoonbaar verklaard of onverklaarbaar bewoond?
11.30 uur  mogelijkheid tot gesprek
11.45 uur  pauze

12.00 uur  lezing door prof. dr. Herwi Rikhof (Nijmegen) 
                God zou geen God zijn zonder barmhartigheid
12.45 uur  mogelijkheid tot gesprek

13.00 uur  lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 uur heropening door dagvoorzitter Arnold Smeets

14.15 uur   lezing door drs. Hans van Reisen 
                 Huis van barmhartigheid: preken 336-358 over verschillende thema's 

14.45 uur   parallelle leesgroepen

15.30 uur   boekpresentatie en aanbieding eerste exemplaar

16.00 uur   borrel en boekentafel
                 voor o.a. bestelling of aankoop Huis van barmhartigheid

16.30 uur   afsluiting

Aanmelding
U kunt zich tot 22 september schriftelijk aanmelden bij hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
én door € 15,00 per persoon over te maken op
IBAN NL55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut Utrecht
o.v.v. Ontmoetingsdag 2018 
(gratis voor studenten op vertoon van collegekaart) 

Bestelwijze Huis van barmhartigheid
Via het Augustijns Instituut door € 44,90 over te maken op
IBAN NL 55 INGB 0000 2653 Augustijns Instituut
o.v.v. 4516 Huis van barmhartigheid 
U kunt het dan afhalen bij de boekentafel op 29 september. 
Het boek is ook via de erkende boekhandel verkrijgbaar. 

Adres Catharijneconvent
Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

Nieuwe vertaling: Huis van barmhartigheid

 
Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.
ISBN: ISBN 978 94 6340 136 4. Hb met stofomslag en leeslint, 385 p. € 44,90


Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Voor deze bundel werden zesendertig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden: drie ervan rond 1990, een in 1995, drie in 2007 en een in 2012. Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid van kerkgebouwen: het voorlopig karakter houdt een waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken. We leren de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid. 
Zie de link voor de inhoudsopgave
Huis van barmhartigheid

Recent verschenen boeken

In maart verscheen bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen de eerste Nederlandse vertaling van Augustinus’ Speculum. De vertaling werd bezorgd door de classici dr. Vincent Hunink en dr. Joost van Neer en werd ingeleid door prof. dr. Paul van Geest. Het boek kreeg als titel De Bijbel als spiegel en kost in de boekhandel € 19,95 (gebonden uitgave 368 p.  ISBN 978 90 8520 299 8). 
Augustinus schreef dit werk aan het einde van zijn leven en bevat voor het overgrote deel een aaneenschakeling van bijbelteksten, die soms door Augustinus worden toegelicht of met elkaar in veband worden gebracht. Het accent ligt daarbij op richtlijnen voor een goed leven. De aangehaalde bijbelteksten vormen een soort spiegel waarmee lezers van vroeger en nu het eigen leven kritisch kunnen bezien om te groeien in de omgang met elkaar in relatie tot God. Het boek is in de erkende boekhandel verkrijgbaar. Zie De Bijbel als spiegel 

In juli heeft uitgeverij Damon in een kleine oplage een vierde, gewijzigde druk uitgebracht van Augustinus’ Goed onderwijs [De catechizandis rudibus].
De nieuwe uitgave is nu als paperback verkrijgbaar zonder de Latijnse grondtekst. Daardoor is de nieuwe uitgave dunner (nu 130 p.) en goedkoper dan voorheen (€ 18,90; ISBN 978 9463 401401). Het boek is bij het Augustijns Instituut verkrijgbaar. Zie Goed onderwijs.

In juli verscheen bij Berne Media een kleine bloemlezing met 365 citaten uit Augustinus' werk, Augustinus, Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar. - ISBN: 978-90-8972-252-2  Hb € 14,90
De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden. Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring - hij is heel openhartig - neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten. De teksten zijn niet voorzien van een verwijzing naar een (Nederlandse of Latijnse) brontekst. Het boek is in de erkende boekhandel verkrijgbaar. Zie Eert in elkander God

Augustijns concert in Utrecht

 
Op 28 augustus wordt jaarlijks binnen de rooms-katholieke en anglicaanse kerken Augustinus als heilige herdacht. Met het oog daarop vindt op zondag 26 augustus a.s. om 16.00 - 17.00 u een bijzonder concert plaats in de kathedrale Sint-Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Aan het concert wordt meegewerkt door de Utrechtse Vrouwen Schola onder leiding van Arnoud Heerings en door de Vrouwenschola van de Utrechtse Josephkerk onder leiding van Marietrees Broeren. De twee Utrechtse vrouwenschola’s zingen de eerste vespers en gedeelten uit de metten voor het feest van Augustinus.  In de teksten van het officie staan gebeurtenissen centraal uit Augustinus’ leven zoals zijn bekering en de laatste momenten met zijn moeder Monica.
Wetenschappelijk onderzoek laat vermoeden dat het officie is samengesteld en gecomponeerd aan het begin van de twaalfde eeuw in de omgeving van Luik. De teksten en muziek zijn toegeschreven aan Rupert van Deutz (1075-1129) die als jongeman leefde in de Luikse benedictijnenabdij Sint-Laurentius. Tussen de gebedstijden verzorgt dr. Martijn Schrama O.S.A. een toelichting op het officie van Augustinus.

Toegang is gratis; na afloop is er een collecte voor de onkosten.

Europese privacywetgeving

Het Augustijns Instituut wil je graag informeren over onze activiteiten en publicaties. Wij gaan zorgvuldig om met je adresgegevens en verstrekken deze niet aan derden. Als je onze digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoef je niets te doen. Als je liever uit ons adressenbestand verwijderd wilt worden, kun je de link in de voettekst onderin het mailbericht gebruiken. Je kunt je ook afmelden door te bellen met Hans van Reisen, telefoon 030 8 200 188.

Uitnodiging ontmoetingsdag 29 september [1]

Het Augustijns Instituut organiseert in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september a.s. in het Catharijneconvent te  Utrecht de 18de studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheid 

Programma
10.00 uur  aankomst en ontvangst
10.30 uur  opening door dr. Arnold Smeets (directeur LUCE)

10.45 uur  lezing door Elza Kuyk M.A. (Remonstrants Seminarium & Univ. Utrecht)
                Huis van God als tijdelijke woning:
                onbewoonbaar verklaard of onverklaarbaar bewoond?
11.30 uur  mogelijkheid tot gesprek
11.45 uur  pauze

12.00 uur  lezing door prof. dr. Herwi Rikhof (Nijmegen) 
                God zou geen God zijn zonder barmhartigheid
12.45 uur  mogelijkheid tot gesprek

13.00 uur  lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 uur heropening door dagvoorzitter Arnold Smeets

14.15 uur   lezing door drs. Hans van Reisen 
                 Huis van barmhartigheid: preken 336-358 over verschillende thema's 

14.45 uur   parallelle leesgroepen

15.30 uur   boekpresentatie en aanbieding eerste exemplaar

16.00 uur   borrel en boekentafel
                 voor o.a. bestelling of aankoop Huis van barmhartigheid

16.30 uur   afsluiting

Aanmelding
U kunt zich tot 22 september schriftelijk aanmelden bij hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
én door € 15,00 per persoon over te maken op
IBAN NL55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut Utrecht
o.v.v. Ontmoetingsdag 2018 
(gratis voor studenten op vertoon van collegekaart) 

Bestelwijze Huis van barmhartigheid
Via het Augustijns Instituut door € 44,90 over te maken op
IBAN NL 55 INGB 0000 2653 Augustijns Instituut
o.v.v. 4516 Huis van barmhartigheid 
U kunt het dan afhalen bij de boekentafel op 29 september. 
Het boek is ook via de erkende boekhandel verkrijgbaar. 

Adres Catharijneconvent
Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

Uitnodiging ontmoetingsdag 29 september [2]

Het Augustijns Instituut organiseert in samenwerking met het theologisch centrum LUCE op zaterdag 29 september a.s. in het Catharijneconvent te  Utrecht de 18de studie- en ontmoetingsdag met boekpresentatie. Aanleiding is de nieuwe vertaling van Augustinus' preken 336-358 in Huis van barmhartigheid 

Programma
10.00 uur  aankomst en ontvangst
10.30 uur  opening door dr. Arnold Smeets (directeur LUCE)

10.45 uur  lezing door Elza Kuyk M.A. (Remonstrants Seminarium & Univ. Utrecht)
                Huis van God als tijdelijke woning:
                onbewoonbaar verklaard of onverklaarbaar bewoond?
11.30 uur  mogelijkheid tot gesprek
11.45 uur  pauze

12.00 uur  lezing door prof. dr. Herwi Rikhof (Nijmegen) 
                God zou geen God zijn zonder barmhartigheid
12.45 uur  mogelijkheid tot gesprek

13.00 uur  lunch (boekentafel beschikbaar)
14.00 uur heropening door dagvoorzitter Arnold Smeets

14.15 uur   lezing door drs. Hans van Reisen 
                 Huis van barmhartigheid: preken 336-358 over verschillende thema's 

14.45 uur   parallelle leesgroepen

15.30 uur   boekpresentatie en aanbieding eerste exemplaar

16.00 uur   borrel en boekentafel
                 voor o.a. bestelling of aankoop Huis van barmhartigheid

16.30 uur   afsluiting

Aanmelding
U kunt zich tot 22 september schriftelijk aanmelden bij hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
én door € 15,00 per persoon over te maken op
IBAN NL55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut Utrecht
o.v.v. Ontmoetingsdag 2018 
(gratis voor studenten op vertoon van collegekaart) 

Bestelwijze Huis van barmhartigheid
Via het Augustijns Instituut door € 44,90 over te maken op
IBAN NL 55 INGB 0000 2653 Augustijns Instituut
o.v.v. 4516 Huis van barmhartigheid 
U kunt het dan afhalen bij de boekentafel op 29 september. 
Het boek is ook via de erkende boekhandel verkrijgbaar. 

Adres Catharijneconvent
Auditorium van het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief