Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 22 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 20 okt. 2017  
Inhoud
  Uitnodiging 14 november: De prijs van vrede
  Recent verschenen

Uitnodiging 14 november: De prijs van vrede

 

dinsdag 14 november Verkadefabriek Den Bosch
De prijs van de vrede: geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

Onder deze titel vindt op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag plaats, die is georganiseerd door de wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland. Op deze dag wordt ook een boek gepresenteerd waarin auteurs uit deze instituten reflecteren op vrede, geweld en geweldloosheid.

De afgelopen jaren zijn we ons opnieuw bewust geworden van de fragiliteit van de vrede waar grote delen van Europa zich al zo lang in hebben kunnen verheugen. Oorlogen met grote vluchtelingen­stromen tot gevolg, aanslagen ver weg en dicht bij, spanningen tussen de grootmachten. Deze ontwikkelingen maken ons minder optimistisch over de toekomst.

Deze zorgen over de toekomst van Nederland, van Europa en van de wereld, leiden echter ook tot reflectie en actie. Actie wat betreft opvang van vluchtelingen, actie wat betreft dialoog en compassie in Nederland, actie wat betreft vredesactiviteiten in conflictregio's. Kerken en individuele christenen dragen hier volop aan bij, en staan daarmee in een lange traditie van actie, contemplatie en reflectie.

In de bundel die op deze dag zal worden gepresenteerd, reflecteren de stafleden van de wetenschap­pelijke instituten die een band hebben met de Nederlandse religieuzen, op deze problematiek. Tijdens de studiedag zullen de thema's die in de bundel aan de orde komen, gepresenteerd worden: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen? Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? Op deze vragen zullen zes inleiders een antwoord formuleren.

Programma

9.15 – 9.45 uur: Aankomst, koffie/thee

9.45 – 10.00 uur: Welkomstwoord; inleiding op de dag door dagvoorzitter prof. dr. Heleen Murre – van den Berg (Instituut voor Oosters Christendom)

10.00 – 10.30 uur: Zoek de vrede! Pacifisme vanuit het monastieke leven, door prof. dr. Thomas Quartier OSB (Titus Brandsma Instituut)

Na deze en de volgende lezingen is er telkens kort de mogelijkheid tot reageren.

10.30 – 11.00 uur: Oorlogen uit barmhartigheid? Beschouwingen bij Augustinus’ epistula 138, door drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut)

11.00 – 11.30 uur: Pauze met koffie / thee

11.30 – 12.00 uur: De verleiding van de naastenliefde en de nuchterheid van tolerantie: oosters christelijke tradities over oorlog en vrede toen en in heden en verleden, door prof. dr. Alfons Brüning (Instituut voor Oosters Christendom)

12.00 – 12.30 uur: ‘Geweld ontwijdt de naam van God’. De weg van schuld, vergeving en compassie, door prof. dr. Manuela Kalsky (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving)

12.30 – 13.30: Lunch, aangeboden door de KNR

13.30 – 14.00 uur: Een kerk die opkomt voor het leven en de waardigheid van migranten, door dr. Jorge Castillo Guerra (Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen)

14.00 – 14.30 uur: Waken voor de vrede: Franciscus’ vredesinzet toen en nu, door prof. dr. Gerard Pieter Freeman (Franciscaans Studiecentrum)

14.30– 15.00 uur: Pauze met koffie / thee

15.00– 16.00 uur: Forum-gesprek met de inleiders, naar aanleiding van schriftelijk ingediende vragen (in de pauzes)

16.00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje


Praktische informatie:
Datum en tijd:
Dinsdag 14 nov.,  9.45 uur – 17.00 uur
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 's-Hertogenbosch
Kosten:  € 15,-- (voor de bundel, lunch wordt u aangeboden)
Aanmelding: vóór 1 november bij Anouschka Vente,  a.vente@knr.nl
IBAN-nummer: NL 40 FVLB 022 590 8514,
t.n.v. KNR te ’s-Hertogenbosch
o.v.v. naam of namen van de deelnemer(s) en “Studiedag 14 november 2017”


Deelnemende instituten:
Titus Brandsma Instituut, Centre for World Christianity and Interreligious Studies, Franciscaans Studiecentrum, Dominicaans Studiecentrum, Instituut voor Oosters Christendom, Augustijns Instituut Utrecht.

Zie de flyer met uitnodiging, programma, aanmelding en meer informatie

 

Recent verschenen

 

Briefwisseling met de manicheeër Secundinus: Antwoord aan Secundinus, voorafgegaan door de brief van  Secundinus aan Augustinus / Augustinus van Hippo; uit het Latijn vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Marleen Verschoren. Peeters, 2017. ISBN 978-90-429-3378-1 paperback. 123 p. € 24,00 

Deze correspondentie is een pittig steekspel tussen de kerkvader Augustinus en een zekere Secundinus, een manicheeer. Augustinus analyseert en beredeneert de verschilpunten tussen het manicheisme en het christendom. Tegelijkertijd rekent hij met zijn verleden af. Het antwoord aan Secundinus is naar zijn mening het beste dat hij ooit tegen deze ketterij geschreven heeft. 

Het boek bevat een uitgebreide inleiding, vertaling van Secundinus' brief, het antwoord van Augustinus en zijn vermelding in de Nalezingen. Daarnaast ook index op bijbelplaaten en algemeen register.

Marleen Verschoren, theologe en classica, is vrijwillig medewerker aan het Augustijns Historisch Instituut in Heverlee.

Augustinus' Briefwisseling met de manicheeƫr Secundinus
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief