Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 21 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | woensdag 11 okt. 2017  
Inhoud
  Uitnodiging Augustijns Verband 10 november

Uitnodiging Augustijns Verband 10 november

 

Het Augustijns Instituut is lid van het platform Augustijnse Beweging. Dit is een overkoepelend orgaan van organisaties die raakvlakken hebben met Augustinus. De Augustijnse Beweging streeft naar een verbreding door de oprichting van het Augustijns Verband. Doel van het Augustijns Verband is om (religieuze) organisaties, groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus, met elkaar te verbinden door o.a. te netwerken rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit.
De bij de Augustijnse Beweging aangesloten organisaties nodigen hun leden uit aanwezig te zijn bij de informatiemiddag over het Augustijns Verband op 10 november.

Op vrijdagmiddag 10 november in de Paterskerk in Eindhoven is de kick off van het Augustijns Verband. Op deze startdag met medewerking van o.a. Paul van Geest, worden in korte voordrachten verschillende facetten van de betekenis van Augustinus belicht. Ook het idee achter het Augustijns Verband wordt toegelicht. De middag begint om 12.00 met een broodje en eindigt om 16.00 met een drankje. Daarna kan men zich opgeven als deelnemer aan het Augustijns Verband.

Ieder die geïnteresseerd is in Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit is welkom. De middag is kosteloos, maar aanmelding is noodzakelijk via augustijnsverband@gmail.com

PROGRAMMA

11.30 - 12.30 uur Inloop met koffie & thee en een broodje
12.30 - 13.45 uur Inleiding
      Augustinus als regelgever door prof. Paul van Geest
      Augustinus als onderwijzer door zr. Monica Raassen c.r.s.s
      Augustinus als filosoof door drs. Frank van Roermund o. praem.
13.45 - 14.15 uur Pauze met koffie & thee
14.15 - 14.45 uur
      Augustinus als prediker door drs. Hans van Reisen
      Afronding van de inleidingen door Paul van Geest
14.45 - 15.30 uur Het idee achter Augustijns Verband en
      mogelijkheid om zich als deelnemer aan te melden
15.30 - 16.00 uur Afsluiting met een drankje

16.30 uur U kunt zich aansluiten bij de 'Augustijnendag'
met - onder voorbehoud - de Mariënhagelezing
door James Kennedy

locatie: Augustijnenkerk, Tramstraat 37 Eindhoven
tijd: 11.30 -16.00 uur
kosten: geen
aanmelding verplicht: augustijnsverband@gmail.com 

Zie ook Augustijns Instituut  
 

De leden van de Augustijnse Beweging organiseren ontmoetingsdagen en publiceren de Brochures Augustinus aan het woord.

Kick off Augustijns Verband 10 november Eindhoven
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief