Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 19 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 28 apr. 2017  
Inhoud
  Verhuizing Augustijns Instituut
  Bibliotheek Augustijns Instituut opgeheven
  Recent verschenen: Debatten over God en wereld

Verhuizing Augustijns Instituut

klooster Mariënhage EindhovenOp 3 mei verhuist het Augustijns Instituut van Eindhoven naar Utrecht. 

Ons nieuwe adres: 
Jacobskerkhof 2 
3511 BL Utrecht

De medewerkers zijn als volgt bereikbaar:

drs. Hans van Reisen
e-mail: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
telefoon: 030 - 8 200 188  
voor informatie over:
begeleiding vertaalprojecten, aanbod studiedagen, algemene informatiebemiddeling

dr. Joost van Neer
e-mail: joostvanneer@augustinus.nl 
telefoon: 030 - 8 200 225 
voor informatie over:
vertaalproject Enarrationes in Psalmos, onderzoek sermones en enarrationes

drs. Ingrid van Neer-Bruggink
e-mail: ingridvanneerbruggink@augustinus.nl 
telefoon: 040 - 244 1896 (eind juni) daarna 030 - 8 200 270 
voor informatie over:
augustijnse spiritualiteit, website, Augustijns Forum, algemene informatiebemiddeling

De oude telefoonnummers blijven gehandhaafd.

De verhuizing is een gevolg van de sluiting, opheffing en verkoop van het huidige augustijnenklooster Mariënhage en de Augustijnenkerk. Het werd voor een steeds kleiner aantal leden van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen (op dit moment 29) aantrekkelijker om elders in de stad een flexibel aantal appartementen te huren. 

Een overzichtsfoto van Mariënhage: klooster, Augustijns Instituut, Augustijnenkerk en het oude Augustinianum. Foto: Paul Raats

Bibliotheek Augustijns Instituut opgeheven

Per 1 januari 2017 is de Bibliotheek Augustijns Instituut opgeheven. De boekenverzameling wordt momenteel herbestemd over verschillende locaties in binnen- en buitenland. De kerncollectie gaat naar de Universiteit van Tilburg. Die omvat Augustinus' leven en werk, bronnen en invloed, de geschiedenis van de augustijnenorde en de augustijnse spiritualiteit. De collectie is later dit jaar weer toegankelijk in de Library of Tilburg University.

Grote delen van het boekenbezit gaan naar de augustijnse instituten in Heverlee-Leuven, in Bueonos Aires (Argentinië), op Malta, alsmede naar Kinshasa (Congo). Een bescheiden handcollectie verhuist mee naar de nieuwe locatie in Utrecht. 

Met het sluiten van de bibliotheek hebben we ook afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde collega, de classicus Willem Erven. Hij heeft bijna 12,5 jaar op de bibliotheek gewerkt. Het catalogussysteem was bij hem in goede handen. Na de grote conversie van de kaartcatalogus naar de electronische catalogus heeft hij, met een variant op de tekst van de Mauristenuitgave van de Opera omnia Augustini, alle biografische gegevens 'zeer nauwgezet verbeterd en gered van onnoembaar veel fouten' (opera ... multo labore emendata, & ab innumeris erroribus vindicata). Elke oude druk heeft hij in handen gehad. 
Zijn transcriptie en vertaalwerk van het Florarium Temporum loopt door tot eind dit jaar.  

Verhuizing van de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut naar de Tilburg University Verhuizing van de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut naar de Tilburg University 
Verhuizing van de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut naar de Tilburg University  
De verhuizing van de kerncollectie BAI naar de Tilburg University.  

Verhuizing van de kerncollectie Bibliotheek Augustijns Instituut naar de Tilburg University 
Bibliotheek Augustijns Instituut. Willem Erven transcribeert het Florarium Temporum met behulp van twee beeldschermen om beide handschriften met elkaar te kunnen vergelijken. 

Recent verschenen: Debatten over God en wereld

 

Debatten over God en wereld: Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix / Aurelius Augustinus; vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2017. ISBN: 9789463400305 hb met stofomslag, 169 p. € 19,90 

Op 28 en 29 augustus 392 discussieerde Augustinus met Fortunatus; op 7 en 12 december 404 wisselde hij van gedachten met Felix. Van beide debatten zijn notulen gemaakt; het rapport van het debat met Felix werd zelfs naderhand door beide deelnemers ondertekend: met de handtekening werd de betrouwbaarheid van het verslag bevestigd.

De vertaling kwam tot stand door een bijzondere samenwerking tussen twee classici, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ieder vertaalde daarbij in eerste instantie het aandeel van één debattant. Zij verzochten naderhand Hans van Reisen een inleiding te schrijven op beide geschriften.

Het boek is te koop in de erkende boekhandels.
U kunt het boek ook bestellen via het Augustijns Instituut
door overmaking van €19,90 op

IBAN: NL 55 INGB 0000 265392
(BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. 4545 Debatten over God en wereld
.
U krijgt het boek dan zonder extra kosten toegestuurd.

Debatten over God en wereld
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief