Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 16 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 6 nov. 2015  
Inhoud
  14 nov Laurentiussymposium Rotterdam
  14 nov Augustinusinspiratiedag Boskapel
  Recent verschenen
  Levende woorden van Augustinus
  Augustijnse Agenda

14 nov Laurentiussymposium Rotterdam

 

Het bisdom Rotterdam en het Oecumenisch Laurensberaad in Rotterdam organiseren een oecumenisch symposium over de diaken Laurentius, tevens patroonheilige van Rotterdam. Deze dag maakt deel uit van activiteiten rondom de Laurensdag 2015 van de PKN-gemeente en rondom het Laurentiusjaar van het bisdom Rotterdam.

Programma
10.00 u inschrijving en onthaal
10.30 u opening door de dagvoorzitter  Elisabeth de Jong
10.45 u bijdrage van prof. dr. Bart Koet, De diaken Laurentius als verbinder
11.15 u mogelijkheid voor vragen en discussie
11.30 u bijdrage van drs Desirée Krikhaar, Laurentius in de iconografie.
12.15 u Hedendaags gezicht van Laurentius
            a. Bert Kuipers, Laurenspastor,  namens de Coördinatiegroep Laurentiusdag
            b. Machiel Smit, preses van de studentenvereniging Laurentius
12.45 u afsluiting door de dagvoorzitter
13.00 u een eenvoudige lunch wordt u aangeboden
13.30 u sluiting
Tijdens het symposium is een boekentafel aanwezig.

Locatie:          Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
                      (vlakbij Rotterdam Centraal Station), tel. 010 4118132
Aanmelding:   info@pauluskerkrotterdam.nl 
Kosten:          € 20,00 per persoon; studenten: € 5,00 
Informatie:     zie Agenda Augustijns Instituut en de flyer

 

14 nov Augustinusinspiratiedag Boskapel

 

Deze dag wordt speciaal georganiseerd voor geloofsgemeenschappen en fusieparochies die (recent) de naam van Augustinus dragen (of een andere naam gekozen hebben) en zich laten inspireren door Augustinus. De initiatiefnemers zijn de Boskapel Nijmegen en de Augustijnenkerk Eindhoven. De inspiratiedag wordt gehouden in Nijmegen. 

Programma

10.00 u Ontvangst
10.30 u Opening door Carla Piscaer, dagvoorzitter
10.40 u Onze veranderende samenleving door dr. Klaas van Egmond
11.25 u Muzikaal intermezzo
11.30 u Augustinus als inspirator van deze tijd door prof. Mathijs Lamberigts
12.20 u Gesprek, discussie
12.45 u Lunch
13.30 u Inleiding middagprogramma
13.45 u Workshops
     • Augustinus, inspirator bij het vormen van gemeenschap / Mathijs Lamberigts KU Leuven
     • Het leven vieren / Peter Hoesbergen, DELA
     • Is diakonie van deze tijd / Mariella Oberndorff
     • Op verhaal komen / Theo van der Zee
     • Samen de toekomst in? / Ekkehard Muth, Boskapel
14.45 uur Plenaire terugkoppeling o.l.v. Joop Haverkort
15.30 uur Afsluitend ritueel door Joost Koopmans
15.45 uur Napraten onder het genot van een drankje 

Locatie:        Boskapel, Graafseweg 276 Nijmegen
Aanmelden:  info@boskapel.nl 
Kosten:        € 15,00 over te maken op NL35INGB 0002 206916
t.n.v. Augustijns Centrum de Boskapel
na de betaling is de aanmelding definitief. 
informatie:   zie Agenda Augustijns Instituut of  flyer  of www.boskapel.nl 

 

Recent verschenen

Doden die leven. Gedachten over dood, verdriet en hoop op eeuwig leven

 

Doden die leven. Gedachten over dood, verdriet en hoop op eeuwig leven
Brochure 15 in de serie: Augustinus aan het woord.   

Deze brochure bevat 9 pakkende fragmenten uit de preken van Augustinus. Deze boekjes zijn zeer geschikt voor een eerste kennismaking met Augustinus (geen uitleg nodig) of voor het uitwerken van een geloofsthema.

De boekjes kosten € 2,-  per stuk en zijn te bestellen in bundels van 10 exemplaren.   
Losse exemplaren zijn verkrijgbaar op het Augustijns Instituut of bij de Boskapel

 

 

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius

 

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius 
Damon, 2015. 168 p. pb met kleurkatern € 16,90 

Laurentius is de patroonheilige van Rotterdam. Er zijn in dit feestjaar vele activiteiten georganiseerd en zo zijn ook i.s.m. het Augustijns Instituut de oudste getuigenissen over de heilige Laurentius vertaald en in dit boek bijeengebracht. Er zijn preken opgenomen van Augustinus, Aurelius Prudentius, Gregorius van Tours, Jacobus de Voragine, Ambrosius, Leo de Grote, Maximus van Turijn, Petrus Chrysologus  

Voor het minisymposium zie Agenda 


 Iconografia Agostiniana vol. 2A

Iconografia Agostiniana vol.2B

Iconografia agostiniana [T.] 2 : Il Quattrocento T. 1 : Saggi e schede / di Alessandro Cosma, Gianni Pittiglio. - Roma : Città Nuova, 2015. 611 p. : ill. ; 29 cm. Met lit. opg. en indices. ISBN: 978-88-311-9516-4 € 120,-
Iconografia agostiniana [T.] 2 : Il Quattrocento T. 2 : Il corpus / di Alessandro Cosma, Gianni Pittiglio. - Roma : Città Nuova, 2015. 425 p. : ill. ; 29 cm. Met lit. opg. en indices. ISBN: 978-88-311-9517-1 € 85,-

Nu de uitgever Città Nuova de opera omnia (Latijn –Italiaans) van Augustinus heeft gepubliceerd – en dat is bijna 2,5 meter tekst op de plank - is men gestart met een serie over al het beeldmateriaal van Augustinus dat wereldwijd bekend is. Ook dat is een enorme erfenis. In 2013 verscheen deel 1 met de miniaturen, stempels, fresco’s en schilderijen uit de 14de eeuw. In oktober 2015 verschenen deel 2A en 2B over de 15de eeuwse iconografie.

Deel 2A is volledig in kleur uitgevoerd en beschrijft de belangrijkste veranderingen in de beeldvorming van Augustinus tijdens de 15de eeuw. 125 gedetailleerde beschrijvingen ondersteunen deze inleidingen. Deel 2B bevat een technische beschrijving met bibliografische vermeldingen van alle 750 werken. De afbeeldingen in dit deel zijn in zwartwit maar het bevat wel een kleurkatern.  

Meer informatie en inkijkexemparen bij http://www.augustinus.it/iconografia/index2.htm 

Levende woorden van Augustinus

 

God is niet te bevatten

[5] … Welk hart kan dan God in zijn geheel zien en waarnemen? Het is voldoende Hem enigszins nabij te komen, als we kijken met een zuiver hart. En als we Hem nabij komen doen we dat op een im­materiële, geestelijke manier; Hem in zijn ge­heel bevat­ten kunnen we niet, ook niet als we kijken met een zuiver hart.

Wij mensen worden gelukkig door met ons hart dichtbij te komen bij wat altijd gelukkig is: dat is de eeuwige gelukzaligheid. Het is de bron van leven voor een mens, het eeu­wig le­ven; de bron van wijsheid voor een mens, de volmaakte wijsheid; de bron van verlichting voor een mens, het eeuwigdurend licht. U ziet, door dicht bij God te komen wordt u wat u niet was, terwijl Hij door uw nabijheid niet verandert. Ik bedoel hiermee dat God niet groter wordt door­dat iemand Hem leert kennen, maar wie Hem leert kennen groeit wel.

sermo 117, 5 in: De weg komt naar u toe

Meer citaten zie Augustinus.nl > Citaten en ook Augustinus.nl > Webarchief 
Afbeelding: De zegen van God de Vader, doek, Luca Cambiaso, 1565

Augustijnse Agenda

 

12-13 november Augustinus-Studientag Würzburg
14 november      minisymposium Laurentius Rotterdam
14 november      Augustinusinspiratiedag Boskapel Nijmegen
21 november      Vrouwensynode over Augustinus en genade, Amsterdam

Agenda
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief