Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 13 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 14 nov. 2014  
Inhoud
  Uitnodiging 15 december 'Wijzen uit Oost en West'
  Augustinus zegt

Uitnodiging 15 december 'Wijzen uit Oost en West'

Studiedag Augustinus en Epifanie

In de aanloop naar Kerstmis organiseert Luce/CRC een studiemiddag over dit magische verhaal van de drie 'koningen' (magoi) in kerk, theologie en kunst. Sprekers zijn Hans van Reisen, studiesecretaris Augustijns Instituut te Eindhoven, en Herwi Rikhof, emeritus-hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology. Zij verzorgen een boeiende presentatie in woord en beeld en gaan graag met de deelnemers in gesprek.

Het verhaal van de drie koningen is een van de bekendste Bijbelteksten. De aanbidding door de wijzen uit het oosten, waarmee Christus aan de wereld
wordt bekendgemaakt, spreekt kennelijk tot de verbeelding. Het feest van driekoningen wordt in de kerken van het westen jaarlijks op 6 januari
gevierd.

Drie koningen -magiërs-  vereren de nieuwe koning

Ook de vermaarde kerkvader Augustinus (354-430) heeft in de kersttijd over dit verhaal gepreekt. Als een wijze uit het westen laat hij zich leiden door het verhaal over de wijzen uit het oosten (Mt 2, 1-11). In zijn uitleg van het driekoningenverhaal zoekt hij aansluiting bij oudere bijbeluitleggers. Maar tegelijk legt hij nieuwe, verrassende verbanden met andere bijbelteksten, liturgische thema's en de samenleving. Daardoor is hij nog steeds aansprekend en aanstekelijk voor moderne godzoekers, die zich niet door elke ster aan het firmament laten leiden.

Niet enkel op Augustinus maar op vele anderen na hem heeft dit verhaal grote indruk gemaakt. Dat komt ondermeer tot uitdrukking in de volksvroomheid. In traditionele kerststalletjes knielen de drie koningen (uit Matteüs) gebroederlijk naast de herders (uit Lucas). Kinderen lopen in groepjes van drie verkleed en zingend langs de deuren. Sommige streken kennen nog het gebruik van koningsbrood of een feestelijke driekoningenstoet door de stad. Maar ook dichters en schilders getuigen van de populariteit van het driekoningenverhaal in onze christelijke geschiedenis.

Na afloop van de bijeenkomst gaat u vast en zeker - zoals de wijzen indertijd - langs een andere weg naar huis terug.

Programma:

14.00 uur   Opening door Henk van Hout, directeur Luce/CRC 
14.05  Lezing Hans van Reisen, studiesecretaris Augustijns Instituut te Eindhoven:
Augustinus en de drie wijzen uit het Oosten
14.45  Lezing Herwi Rihof, emeritus-hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology:
Goede en slechte theologie in Driekoningenkunst
15.30  Discussie
16.00  Einde
   
datum Maandag 15 december 14.00 -16.00 uur
adres Ariënsinstituut, Keistraat 9,  3512 HV  Utrecht
kosten € 25,- of € 15,- voor studenten 
opgave aanmeldingsformulier Tilburg University 'Wijzen uit Oost en West'
informatie  Luce  Wijzen uit Oost en Wes download de flyer   Augustinus zegt

 

'De ster schrijft eigenlijk hemeltaal. Zij leidt de magiërs en wijst hun de plek. De onmondigheid van het kind wordt niet geminacht. De kleine wordt aanbeden omdat zij begrijpen hoe groot Hij is. Het Woord van God heeft geschenken ontvangen. … Zolang het Woord nog kind was, bleef het zwijgen. En toch werd het Woord door engelen onderwezen….

Omdat de woorden die reikten tot aan de einden der wereld, ons ontgingen, kwamen de apostelen naar ons. Zij vonden ons en hebben ons veranderd. De zwakheid van Christus is onze kracht. De onmondigheid van Christus is onze welsprekendheid. De ontbering van Christus is onze overvloed, want later is de dood van Christus ook ons leven geworden. 

Het brood uit de hemel lag in een voederbak. Lastdieren van de Heer, kom naderbij als u honger hebt. Draag Hem in uw hart en u bent zijn lastdier. Hijzelf is uw berijder. Hijzelf is ook uw voedsel. U weet dat Hij op een ezel zat en de ezel zelf naar Jeruzalem mende. Draag Hem. Hij weet waarheen Hij u voert. Loop maar gerust, u zult niet verdwalen met zo'n berijder op uw rug. Hij is de weg die leidt naar het hemelse Jeruzalem. Het geloof is die weg. Loop daarover om Christus te dragen en de eeuwige gelukzaligheid te kunnen bereiken.'

Bron: Augustinus' sermo 204A in: Als licht in het hart, p. 54-55 (= citaat Wie wijst de weg?)

Meer citaten over Epifanie bij Augustinus zie:
Augustinus over epifanie 
Gods vredesduif
De verspreiding van het goede nieuws
Wie wijst de weg?
Openbaring van de Heer aan de heidenen 
voor het overzicht van citaten:
Webarchief > Liturgisch jaar 

afb.: De drie koningen: Balthasar, Melchior, Caspar. Mozaïek, Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna, ca 6de eeuw

Agenda

 

 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief