Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 12 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | donderdag 18 sep. 2014  
Inhoud
  Terugblik 25 jaar Augustijns Instituut
  Augustinus zegt
  Zeven werken van barmhartigheid
  Recent verschenen
  20 september Heverlee: Woelige tijden
  11 oktober Boskapel: Sacramenten

Terugblik 25 jaar Augustijns Instituut

 

Op 30 augustus 1989 werd het Augustijns Instituut opgericht. Dit jaar herdachten we ons 25-jarig bestaan met een druk bezochte ontmoetingsdag in mei.
Speciaal voor dit jubileum zijn twee korte video-clips vervaardigd over het vertalen 'Vertaalwerk in uitvoering' en over de vertaalde werken 'Augustinus in het Nederlands'. Bovendien kregen alle vrienden van het Augustijns Instituut op hun huisadres gratis het boekje 'Voedsel voor de ogen' met 25 citaten uit het werk van Augustinus. 
Wij ontvingen meer dan honderd schriftelijke reacties op dit cadeauboekje: hartelijk dank voor uw felicitaties en mooie leeservaringen! 

fotocollage: Wim van Vreeswijk
 

Jubileum Augustijns Instituut

Augustinus zegt

Doe goede werken: laat je handen in de weer blijven. Breek je brood voor de hongerige en haal de behoeftige die geen dak boven zijn hoofd heeft, in je huis. Als je een naakte ziet, geef hem dan kleren. Doe zoveel je kunt, doe het met wat je kunt en doe het opgewekt. Dan kunnen jullie je gebed met een gerust hart opzenden. Twee vleugels moet het hebben: twee soorten aalmoezen. Twee soorten aalmoezen? Vergeef, en jou zal vergeven worden, en: geef en jou zal gegeven worden. De ene is een aalmoes die uit het hart komt, wanneer je je broeder zijn fouten vergeeft. De andere is een aalmoes die uit je eigen bezit komt, wanneer je een arme brood aanreikt. Doe ze allebei. Voorkom dat je gebed één vleugel moet missen.

Augustinus, sermo 58,10 in: Van aangezicht tot aangezicht.
   

Thema: Augustinus over barmhartigheid

Zeven werken van barmhartigheid

 

Augustinus plaatst de barmhartigheid die we tegenover elkaar kunnen tonen, bij de bron van alle barmhartigheid, God zelf. Met de komst van Jezus Christus is God mens geworden. Als een nietige mens werd hij kwetsbaar voor wat het menselijk lichaam nodig heeft. In de persoon van Jezus Christus deelt God in onze fysieke en geestelijke noden. Het is Christus die lijdt, wanneer een arme gebrek heeft. (sermo 38,8; 206,2) Omdat God in zijn medelijden met ons zich heeft vernederd en mens is geworden, past het de barmhartige niet met een zekere arrogantie de hulpbehoevende tegemoet te komen (sermo 86,2-4; 207,1). Sterker nog, wat we teveel bezitten hebben we gestolen van de armen (sermo 50,4; 206,2); het is onze plicht de armen te helpen. Bovendien verrichten we goede werken niet alleen ten behoeve van een ander; we worden er zelf ook beter van: God zal ons terugbetalen wat we Hem gegeven hebben. Het is als tegen rente geld uitlenen. (sermo 38,8)

Het Catharijneconvent brengt de ontwikkeling van de christelijke naastenliefde in beeld met de tentoonstelling 'Ik geef om jou'.
Schilderijen, beelden en tekeningen tonen de werken van barmhartigheid , portretteren de weldoeners, beschermheiligen en behoeftigen in hun context . Er zijn veel (gebruiks)-voorwerpen uit liefdadigheidsinstellingen, waaronder kleding, serviesgoed, foto’s en dagboeken. Er zijn tevens verschillende themabijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties waarmee het verleden bij het heden aansluit. De tentoonstelling loopt van september 2014 tm februari 2015.

 

Augustinus over barmhartigheid

Recent verschenen

Gast in huis, God in huis: Gedachten over gastvrijheid (Augustijnse Beweging ; 13)

 

Gast in huis, God in huis: Gedachten over gastvrijheid

De Augustijnse Beweging, een platform van negen augustijnse instituten en instellingen, heeft deze maand een nieuwe brochure uitgebracht, de 13de in de reeks Augustinus aan het woord. U kunt de brochure inzien of downloaden voor eigen gebruik. U kunt de brochure ook bestellen met een minimum van 10 exemplaren. 
Augustinus over Diakens: zijn visie op het diaconaat / Bart Koet Augustinus over diakens: zijn visie op het diaconaat / Bart Koet

Op 25 juni, het feest van St. Adelbert werd in de Adelbertabdij van Egmond dit boek over Augustinus en het diaconaat gepresenteerd. De schrijver is Bart J. Koet, als hoogleraar Nieuw Testament en Vroegchristelijke Letterkunde verbonden aan de Tilburg School of Theology (TST) en zelf ook diaken. Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, en zijn voorganger Mgr. Jan van Burgsteden SSS waren bij de presentatie aanwezig.
Deze middag resulteerde in een warm pleidooi voor een functiebeschrijving van de werkzaamheden van de diaken. De diakens zijn de professionele verbinders tussen bisschop, priesters en gelovigen; ze zijn actief het gebied van catechese, liturgie en caritas.
Deze studie geeft enige informatie over de functie van diaken in de vroege kerk om vervolgens te onderzoeken wat Augustinus over dit ambt geschreven heeft. 

Handboek Latijn / Aurelius Augustinus Handboek Latijn / Aurelius Augustinus; vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Ineke Sluiter

Op naam van Augustinus (354-430) bestaat een kort traktaat over Latijnse grammatica. Inclusief rijtjes, indelingen en voorbeelden. Recent is aangetoond dat dit leerboek in hoofdzaak echt van Augustinus’ hand is. Dat blijkt uit een aantal ideeën over taal, woordelijke parallellen, en typisch Noord- Afrikaanse details.

Een antieke Latijnse grammatica uit de vierde eeuw na Christus.

  

Vier anti-pelagiaanse geschriften / Aurelius Augustinus Vier anti-pelagiaanse geschriften / Aurelius Augustinus

Augustinus ageert voortdurend tegen de pelagianen waardoor zijn leer over genade en erfzonde een sterk anti-pelagiaans karakter heeft gekregen. Dit boek bevat een uitmuntend historisch overzicht over het pelagianisme van de hand van Anthony Dupont en Mathijs Lamberigts. De vertaalde werken zijn: Over de straf voor en de vergeving van de zonden; Over de menselijke natuur en de genade; Over de voorbestemming door heiligen; Over het geschenk van de volharding.

 

20 september Heverlee: Woelige tijden

Woelige tijden, Augustinus’ antwoord en het onze.  
Op zaterdag 20 september organiseert het Augustijns Historisch Instituut zijn bekende Augustinusdag. Drie sprekers zullen het thema uitdiepen. Mathijs Lamberigts, professor aan de KU Leuven, gaat in op de vraag hoe Augustinus omging met de problemen van zijn tijd als gelovige maar ook als bisschop. Hans Geybels, oprichter van de Christelijke denktank Logia, diept het onderwerp uit met betrekking tot de volksdevotie, toen en nu. Lea Verstricht, onderzoekscoördinator van het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving, zoekt naar overeenkomsten en verschillen tussen de zoekende Augustinus en de Iraanse vluchteling en Perzisch-Nederlandse schrijver Kader Abdolah vandaag.

De Augustinusdag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden.

Agenda

11 oktober Boskapel: Sacramenten

De betekenis van sacramenten: voedsel voor onderweg
De Augustijnse Beweging organiseert op zaterdag 11 oktober een dag met lezingen en workshops over de sacramenten. In de ochtend belicht prof. dr. Herwi Rikhof de sacramenten, in bijzonder het doopsel en vormsel, vanuit historisch perspectief. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de nieuwe accenten die met het Tweede Vaticaans Concilie zijn gezet. In de middag wordt de lezing van Herwi Rikhof toegespitst op teksten van Augustinus waarna er groepsgesprekken volgen op basis van deze teksten.  

De dag staat open voor de participerende organisaties in de Augustijnse Beweging. 

Kosten: € 12, 50 inclusief lunch. Aanmelding en programma zie flyer Sacramenten Augustijnse Beweging

De Augustijnse Beweging publiceert ook de brochures met citaten van Augustinus.  

Agenda
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief