Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 9 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | maandag 27 jan. 2014  
Inhoud
  Augustijnse Agenda
  Rembrandt in zwart-wit
  In de voetsporen van Augustinus - rondreis
  Op zoek naar genezing
  Catalogus BAI on-line
  Publieksdag Catharijne Convent - Heilige Helden
  Nieuw: Stratenmakers en brugwachters
  Levende woorden van Augustinus

Augustijnse Agenda

20 febr

Rome in Venlo 
Het Valuas College in Venlo verkent het thema 'Rome in Venlo' met een aantal lezingen, dans en muziek. Op 20 februari spreken prof. Hans Thijssen, filosoof over 'De invloed van Augustinus in Rome' en dr. Brian Heffernan over de 'Augustijnen in Venlo'.

toegang € 5,- zie flyer.  

tm 23 februari  Rembrandt in zwart-wit:
Nieuwe Testament
in het Stedelijk Museum Zutphen
25 maart Publieksdag Heilige helden
Museum Catharijneconvent Utrecht,
i.s.m. Augustijns Instituut, LUCE
10 mei Landelijke Open Kloosterdag
Klooster Mariënhage, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven is deze dag voor het publiek toegankelijk. U krijgt informatie over de historie van het gebouw, het kloosterleven, augustijnse spiritualiteit, en de collectie van de Bibliotheek Augustijns Instituut.
17 mei 25-jarig Jubileum Augustijns Instituut
meer informatie vanaf half maart
20-31 mei Rondreis
In de voetsporen van Augustinus
1 juli-
5 okt 2014
Rembrandt in zwart-wit:
Oude Testament
in het Museum Gouda

 

Agenda

Rembrandt in zwart-wit

 

In 2013 was in de Bibliotheek Augustijns Instituut de tentoonstelling Het Oude Testament: gezien door Rembrandt verwoord door Augustinus te zien. Wat Augustinus zo treffend verwoordt in zijn commentaren op de Bijbel heeft Rembrandt heel inlevend verbeeld. Vele preken van Augustinus kun je illustreren met een afbeelding van Rembrandt en andersom. Zoekend naar materiaal kwam deze tentoonstelling in beeld: Rembrandt in zwart-wit.

Rembrandt van Rijn heeft meer dan duizend keer een Bijbels verhaal tot onderwerp genomen voor zijn schilderijen, etsen en tekeningen. Hij wordt getroffen door een verhaal, tracht zich dan een voorstelling te maken van de hele gebeurtenis, de gevoelens en de houding van die persoon en vervolgens wordt die inleving gevisualiseerd. Uit zijn schilderijen en etsen uit het Oude Testament spreekt een groot Godsvertrouwen, de rijkdom van de genade is zichtbaar in scènes uit het Nieuwe Testament.

Zijn observatievermogen wordt in de glossy 'Rembrandt in zwart-wit' vergeleken met dat van een fotograaf. Er bestaan ongeveer 290 etsen van zijn hand. Ruim 100 afdrukken uit de collectie van Jaap Mulders, oud-directeur van Het Nationale Ballet, zijn nu voor het eerst te bezichtigen. Ze maken een rondreis lang vijf steden waarbij het accent steeds aansluit bij de eigen collectie van het museum.

Rembrandt op reis door Nederland:
tm 23 febr ZUTPHEN Nieuwe Testament in het Stedelijk Museum Zutphen
8 maart – 22 juni HARLINGEN Portretten en tronies in het Hannemahuis
1 juli – 5 okt GOUDA Het Oude Testament in Museum Gouda
al geweest HOORN Dagelijks leven in het Westfries Museum
al geweest BERGEN OP ZOOM landschappen in het Markiezenhof

Rembrandt in zwart-wit

In de voetsporen van Augustinus - rondreis

 

Deze 12-daagse rondreis van 20 tot en met 31 mei 2014 brengt u naar Italië, Tunesië en Algerije. U bezoekt de plaatsen die in het leven van Augustinus en de augustijnen een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor wie wil lopen waar Augustinus liep, wie wil zien waar hij studeerde, zich bekeerde, preekte en leefde, is deze reis een buitenkans. U volgt het spoor van het leven en de doorwerking van Augustinus via geografie, cultuurgeschiedenis, archeologie en Augustinus' eigen teksten.

Op het reisprogramma staan Milaan, Cassago Brianza (Cassiciacum), Cascia, Pavia, San Gimignano, Rome, Ostia, Tunis (Carthago), Medina, Bulla Regia, Simitthus, Annaba (Hippo Regius), Thagaste, Madaura, Guelma, Constantine, Djémila en Algiers. U wordt begeleid door deskundige gidsen. De organisatie is in handen van Meer dan reizen'. De themaverwerking verzorgen Marten van Willigen, Klaas van der Zwaag en Hans van Reisen.

Heeft u belangstelling of vragen: meer informatie vindt u in de flyer op de pagina Nieuwsbrief van het Augustijns Instituut. U kunt ook contact op nemen met de organisator Wim van Vreeswijk (wmvanv@planet.nl of tel. 0182 384776)

in de voetsporen van Augustinus

Op zoek naar genezing

 

De Augustijnse Beweging heeft in de reeks brochures Augustinus aan het woord weer een nieuw deeltje uitgebracht met als titel Op zoek naar genezing: gedachten over gezondheid. De brochure bevat 12 pakkende fragmenten uit de preken van Augustinus.
Deze boekjes zijn zeer geschikt voor een eerste kennismaking met Augustinus (geen uitleg nodig) of voor het uitwerken van een geloofsthema.


De boekjes kosten € 2,-  per stuk en zijn te bestellen in bundels van 10 exemplaren op de site van de Augustijnse Beweging. Hier kunt u de boekjes ook eerst bekijken. 

Catalogus BAI on-line

 

De boeken en artikelen uit de collectie van de Bibliotheek Augustijns Instituut  (BAI) kunt u sinds twee maanden ook thuis raadplegen via www.worldcat.org Voor lastige zoekacties, specifieke zoekopdrachten, meer gegevens kunt u beter de eigen catalogus van de BAI raadplegen op de leeszaal van de BAI in Eindhoven (niet on-line).  
 
Er staat een eenvoudige stap-voor-stap-handleiding (met screenshots) op de pagina Zoekhulp van de Bibliotheek Augustijns Instituut. Hier staat een overzicht van wat universiteiten aanbieden aan handige tips en trucs voor beter zoeken op internet of het schrijven van een scriptie.

Basisuitleg WorldCat

Publieksdag Catharijne Convent - Heilige Helden

 

Iedere periode kent zijn eigen heiligen: van Franciscus van Assisi tot Hildegard von Bingen, van moeder Teresa tot Martin Luther King. Het zijn inspirerende figuren voor elke gelovige. Ze belichamen alles wat wij van waarde achten: moed, authenticiteit, opoffering en discipline. Hun mystieke ervaringen en theologische teksten kunnen helpen om kritisch na te denken over wie wij tegenwoordig (nog) als heilige helden zien.

Op dinsdag 25 maart 2014 in museum het Catherijne Convent passeren beelden van en over heiligen de revue passeren, letterlijk en figuurlijk. Tevens vindt de presentatie plaats van het boek Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen met teksten van Augustinus. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Augustijns Instituut en LUCE, centrum voor geloofscommunicatie.  U bent van harte welkom op deze publieksdag.  Voor aanmelding en programma zie de Agenda

Flyer - Heilige helden

Nieuw: Stratenmakers en brugwachters

 

verschijnt 25 maart

Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen (2) [Sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. - Damon. ISBN: 9789460361685. hb, 486 p. met leeslint € 46,90


Vanaf 25 maart verkrijgbaar via de boekhandel. U kunt het ook rechtstreeks bestellen via het Augustijns Instituut. Maak € 46,90 over op NL 55 INGB 0000265392 t.n.v. Augustijns Instituut Eindhoven, onder vermelding van 4513: Stratenmakers en brugwachters. Bestelde boeken worden vanaf 25 maart a.s. verzonden.

Met de afronding van dit project is nu ook de derde groep van de sermones ad populum van Augustinus volledig in het Nederlands toegankelijk. In deze sermones de sanctis staan heiligen centraal. Het nieuwe boek vormt als het ware een tweeluik met de eerste bundel preken over heiligen, die in 2010 verscheen onder de titel De goede geur van Christus.

Dit boek wordt gepresenteerd op de publieksdag Heilige helden in het Catharijne Convent te Utrecht. U bent van harte welkom! Meer informatie over de inhoud deze dag ziet u in het volgende item.

Stratenmakers en brugwachters

Levende woorden van Augustinus

Gezondheid en vriendschap

Noodzakelijk zijn in deze wereld twee dingen: gezondheid en een vriend.
Dat zijn dingen die wij hoog moeten aanslaan en niet gering mogen schatten. De gezondheid en de vriend zijn goederen die bij onze natuur horen. God heeft de mens gemaakt om te zijn en om te leven: dat is gezondheid. Maar een mens mag niet alleen zijn: daarvoor is vriendschap vereist. Die vriendschap nu begint bij vrouw en kinderen, breidt zich dan uit tot vreemden. Wanneer wij overigens bedenken dat wij allen één vader en één moeder hebben gehad, kan er dan nog iemand een vreemde zijn? Iedere mens is verwant aan iedere mens. Vraag het maar aan zijn natuur. Is hij een onbekende? Hij is een mens. Is hij een persoonlijke vijand? Hij is een mens. Is hij een vijand voor het land? Hij is een mens. Is hij een vriend? Laat hij een vriend blijven. Is hij een vijand? Laat hij een vriend worden.

Augustinus' sermo 299D,1 in de nieuwe vertaling van Stratenmakers en brugwachters

Stratenmakers en brugwachters
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief