Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 1   | vrijdag 1 jul. 2011  
Inhoud
  Augustijnse Agenda
  Augustinus in habijt, een 'nieuwe' Caravaggio
  Laat u voorlezen
  Herdrukken
  Recente publicaties rond Augustinus
  Leven in hoop - nieuwe vertaling
  Citaat van Augustinus

Augustijnse Agenda

22 tm 26 augustus 2011

Thomas More Academie Masterclass
De ontdekking van het innerlijk. Actualiteit van Augustinus

zat 24 september 2011

Augustinusdag AHI Leuven

vrij-zat 7 en 8 oktober 2011

Lustrumcongres in Heeze
van de Stichting Oudchristelijke Studiën
Geweld in het oude christendom: Slachtoffers en daders

zat 17 maart 2012

Ontmoetingsdag Augustijns Instituut

zie Augustijnse Agenda

Augustinus in habijt, een 'nieuwe' Caravaggio

 

Ooit maakten maar liefst 15 schilderijen van Caravaggio deel uit van de kunstcollectie van de broers   Giustiniani. Slechts vijf daarvan hadden tegenspoed en oorlogen overleefd. Dat zijn er nu zes. Kunsthistorica Silvia Danesi Squarzina realiseerde zich, toen zij een foto van dit schilderij, afkomstig uit een oorspronkelijk Spaanse particuliere collectie, onder ogen kreeg, dat het een verloren gewaande Caravaggio uit het bezit van de Giustiniani moest zijn.

In het centrum van de compositie is Sint Augustinus afgebeeld. Hij draagt het karakteristieke augustijnse habijt: een zwart kleed met kap en capuchon, bijeengehouden door een leren riem. Op de bruinkleurige achtergrond zien we twee wanden van een studeerkamer, beide gevuld met een half hoge boekenkast waarin louter folianten staan. Bovenop de kasten liggen enkele boeken en een schedel. Linksboven op het hoekje van de kast staat zijn bisschopsmijter, een rode met linten.
                Augustinus zit achter een tafel waarop een egaal groen kleed ligt. De tafelrand onderaan bakent het beeld af. Op de voorgrond in het midden van de tafel ligt een boek dat hij kennelijk al geraadpleegd heeft: de leren bandjes aan de voorkant van het boekblok zijn losgeknoopt. Zijn linkerhand rust op de rechterpagina van een opengeslagen boek. De handpalm komt iets omhoog: alleen de duim en de vingertoppen rusten op het papier, de vingers zijn gespreid. Het licht komt van links en fraai valt de schaduw van de vingers onder en achter de schelp van zijn hand. Augustinus leest: zijn hoofd een weinig naar links en naar beneden gebogen, de oogleden -half gesloten- beperken zijn blik tot het boek.  Donkere penseelstreken vormen de rimpels op zijn voorhoofd maar het zachte rode licht geeft zijn gezicht een warme gloed. Een jong gezicht, omringd door zware wenkbrauwen en een halflange donkerbruine baard en snor. Op zijn hoofd is de grote tonsuur goed te zien. In zijn rechthand houdt hij tussen duim en wijsvinger een ganzenveer gereed om aantekeningen te maken op het papier dat onder zijn hand ligt. Boven het papier ligt een mesje om de punt bij te slijpen. Nergens is beweging, er heerst stilte, diepe concentratie. 

lees verder bij Webarchief - Varia

Laat u voorlezen

 

Wat Augustinus gezegd en geschreven heeft, is soms ook als gesproken boek beschikbaar. Het Loket aangepast lezen heeft inmiddels zes boeken van Augustinus en vele boeken over Augustinus op een Daisy-cd beschikbaar die kunnen worden beluisterd met een Daisy-speler. Het werkt heel eenvoudig.

lees verder bij Loket aangepast lezen

Herdrukken

 

Wat kunnen wij voor de doden doen? - 3de dr.
Belijdenissen – 2de druk
Goed onderwijs – 3de druk
Van aangezicht tot aangezicht – 2de druk als pb.

zie ook Publicaties - NL Vertalingen

Recente publicaties rond Augustinus

verschenen in april 2010
Tijdschrift Filosofie jrg 20 (2010) nr 2: ‘Augustinus’
Tijdschrift Filosofie (2010) nr 2 (kaft)

Augustinus wordt ook gezien als invloedrijk filosoof. Dit nummer bevat artikelen over zijn invloed op Jean Luc Marion; analyses van kernbegrippen als het hermeneutisch verstaan van God, tijd (duur en tijdelijkheid), zonde en begeerte.
Met bijdragen van o.a.: Bert Blans, Krijn Pansters, Rudi te Velde, Charles Vergeer,
Bestellen bij: Uitgeverij Garant,
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn,
tel. 055 5220625; info@garant-uitgevers.nl
( € 12,- inclusief verzendkosten)

verschenen in januari 2011
Tijdschrift Lampas jrg 43 (2010) nr 4 Augustinus en onderwijs

 Tijdschrift Lampas (2010) nr 4 (kaft) In verschillende bijdragen komt Augustinus’ visie op het onderwijs in de klassieken in de late oudheid aan de orde, maar vooral Augustinus’ plezier in het leraarschap: wat zijn de succesfactoren voor leraren en predikanten om het publiek te blijven boeien?  Hoe kunnen we Augustinus vandaag een rol in de klas klas laten vervullen?
Met bijdragen van: 
Jan den Boeft, Ineke Sluiter, Hans van Reisen, Ingrid Bruggink, Joost van Neer, Anthony Dupont, Vincent Hunink, Bert Blans, Jos Joosten, Paula Rose
zie Lampas 
verschenen in april 2011
Op verhaal komen bij Augustinus: hoe een kerkvader zijn kerk ziet / Martijn Schrama
Schrama - Op verhaal komen met Augustinus (kaft) Een bundel met drie lezingen gehouden in de Sint Augustinuskerk waarin  Martijn Schrama  Augustinus’ visie op de kerk belichtte. Drie aspecten van het kerkzijn kwamen ter sprake: 1. het uitnodigend karakter van de Kerk; 2. dat ze ondanks haar gebrokenheid toch heel blijft; 3. hoe zij een lichaam is waarin heling plaats vindt.  
zie Op verhaal komen bij Augustinus 
zie ook Publicaties - Studies

Leven in hoop - nieuwe vertaling

 

Op 27 augustus 2011verschijnt bij uitgeverij Damon Leven in hoop [sermones de scripturis 151-162B] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2011. 254 p. ISBN: 978 94 6036025 1.

Voor deze bundel werden zeventien preken vertaald van de sermones de scripturis. Dit boek bevat alle bewaard gebleven preken van Augustinus over fragmenten uit Paulus’ brieven aan de christenen in Rome en in Korinte. Vooral de eerste reeks preken over Romeinen 7-8, die Augustinus in Carthago moest houden, heeft hem veel hoofdbrekens gekost en de luisteraars waarschijnlijk ook. De preken dateren uit de jaren van de zogeheten eerste pelagiaanse controverse. Op één uitzondering na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling.
     Deze bundel kreeg de titel Leven in hoop, ontleend aan Sermo 157 en gebaseerd op Romeinen 8,24. Paulus hoopt dat aan ons zwoegen en zuchten op aarde ooit een einde komt, wanneer wij tot kinderen van God zijn gebaard. Tot zolang zucht en lijdt de hele schepping nog altijd zoals in barensweeën (Rom 8,22-23). Dat gold ook voor Augustinus als gastpredikant in Carthago in zijn ijver om luisteraars en latere lezers gevoelig te maken voor degene die onze hoop ooit zal vervullen: we mogen er volledig op vertrouwen dat Christus woord houdt.

 

zie Leven in hoop

Citaat van Augustinus

Laat niemand dus bedroefd zijn
omdat aan hem niet is gegeven wat hij bij een ander ziet.
Zorg dat u liefhebt,
wees niet jaloers op iemands gave:
 dan deelt u met hem wat u zelf niet hebt.
 Jazeker, alles wat mijn broeder of zuster heeft is van mij,
als ik maar niet jaloers ben, als ik maar liefheb.
Ik bezit dat niet zelf maar via die ander.
Maar het zou niet van mij kunnen zijn
als wij niet samen één lichaam vormden met één hoofd.
                                uit: Leven in hoop,  Augustinus' sermo 162A,4
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief