Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 5 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | dinsdag 13 nov. 2012  
Inhoud
  Augustijnse Agenda
  Arca di Sant' Agostino in Pavia
  Pelgrimsreis 'In de voetsporen van Augustinus'
  Recente publicaties rond Augustinus
  Levende woorden van Augustinus

Augustijnse Agenda

maandag 18 maart 2013

Studiedag over Maria Magdalena in samenwerking met LUCE
meer informatie volgt

LUCE is het Centrum voor religieuze communicatie van de Faculteit voor Katholieke Theologie Utrecht (FKT) van de Tilburg University. 
Eerdere studiedagen van LUCE en het Augustijns Instituut werden gehouden op 27 januari 2012 rond het cadeauboekje  Gods zorg voor de wereld en op 29 oktober rond het boekje Wat kunnen wij voor de doden doen Zie 'Nederland rituele proeftuin rond de dood' op de site van LUCE.

De publiciteit wordt ook ondersteund in het Reformatorisch Dagblad. Voor deze bijeenkomst ontvangt u geen afzonderlijke schriftelijke informatie van ons instituut.

 

zaterdag 15 juni 2013

Studie- en Ontmoetingsdag Augustijns Instituut Eindhoven.
Presentatie van de nieuwe vertaling van Augustinus’ sermones 1-50, preken over teksten uit het Oude Testament. Meer informatie rond half april.

   
   
   

 

Augustijnse Agenda

Arca di Sant' Agostino in Pavia

 

De gotische sarcofaag van Augustinus in de Basilica San Pietro in Ciel d'Oro in Pavia is zeker een bezoek waard; de ark wordt beschouwd als een hoogtepunt in de Lombardische kunst.

Koning Liutprand kocht in 720 het gebeente van Augustinus van de Saracenen voor 60.000 gouden kronen en liet het van Cagliari op Sardinië naar Pavia overbrengen, waar hij het liet bijzetten in de San Pietro. De ark werd echter in de 14de eeuw ontworpen. Veertig jaar lang (1362-1402) werd er gebeiteld aan dit marmeren grafmonument dat met 95 beelden en 50 reliëfs de betekenis van Augustinus als monnik, bisschop, kerkleraar en als schrijver van de Regel illustreert.

Arca_di_Sant_Agostino_WvVreeswijkDit meesterwerk van grandeur en elegantie is bijna vier meter hoog, drie meter breed; een parallellogram verdeeld in vier registers. Onderaan, in het eerste register staan de apostelen en de deugden. Het tweede centrale register steunt op acht pilaren en toont Augustinus op zijn sterfbed, gekleed als bisschop met een open boek in zijn handen, omringd door bekende tijdgenoten als Ambrosius en Hiëronymus. Het plafond van zijn kamer is rijk gedecoreerd met engelen. De belangrijkste momenten uit zijn leven zijn afgebeeld in de tien reliëfs in het derde register. Ook de overbrenging van het lichaam van Augustinus naar Pavia is te zien. De reliëfs worden gescheiden door figuren die de 'regelvolgers' (orden) voorstellen. De driehoekige reliëfs in het vierde registers omringen als een kroon het gehele monument. Ze verwijzen naar de wonderen die aan Augustinus worden toegeschreven. De scènes worden afgewisseld met allegorische figuren die de hemelse machten voorstellen.

Foto: Arca di Sant'Agostino, in de San Pietro in Ciel d'Oro (Wim van Vreeswijk)

De meertalige website biedt u detailfoto's van de Arca als u op de links in de zwarte balk in de header klikt.

website Arca di Sant' Agostino

Pelgrimsreis 'In de voetsporen van Augustinus'

In 2014 bestaat het Augustijns Instituut 25 jaar. Aan het begin van dat jubileumjaar wordt in september 2013 voor belangstellenden een Nederlandstalige pelgrimsreis georganiseerd naar vrijwel alle plaatsen waar Augustinus heeft gewerkt en geleefd in Italië, Tunesië en Algerije.

De reis staat gepland voor 23 of 24 september tot en met 5 oktober 2013 voor minimaal 30 en maximaal 38 personen. Op dit moment moet deze globale aankondiging volstaan. Belangstellenden kunnen dan alvast de aangegeven periode vrijhouden in hun agenda. Nadere informatie over het reisplan, de reiskosten en de inschrijving volgt in de loop van de komende maanden. Wie vooruitlopend daarop meer informatie nodig heeft, kan contact opnemen met Wim van Vreeswijk, een van de organisatoren van deze reis,  (mailto:wmvanv@planet.nl). 

Recente publicaties rond Augustinus

november 2012
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij [Epistula 185] / Augustinus; inleiding en vert. Paul van Geest en Vincent Hunink

Augustinus_Met_zachte_hand_Epistula_185_Van_Geest_Hunink

Het boek bevat een integrale nieuwe vertaling van Augustinus’ epistula 185. Deze brief is ook als afzonderlijk werkje bewaard onder de titel De correctione donatistarum liber unus. Aan de vertaling gaat een uitvoerig essay vooraf dat helemaal is gewijd aan de ontwikkeling van Augustinus’ visie op de rol van de overheid en kerk in het gebruik van dwang en geweld. 
Het boek is verkrijgbaar in de erkende boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij Damon.

Bestellen via het Augustijns Instituut kan alleen door een vooruitbetaling van € 24,90 op: 
- in Nederland ING 265392 t.n.v. Augustijns Instituut, Eindhoven
- in België ING 163557255,
IBAN: BE31 0001 6355 7255 en BIC: BPOTBEB1
t.n.v. Orde der Augustijnen, Augustijnendreef 15,
NL 5611 CS Eindhoven, Nederland
onder vermelding van: 4505 Met zachte hand

Zie Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij

november 2012 
Augustinus van Hippo / Henry Chadwick; vert. door Anthony Dupont en Wim Sleddens

Augustinus-van-Hippo_Chadwick

In zijn kenmerkende kritische maar toch sympathieke en boeiende stijl, schetst Chadwick Augustinus' meeslepend levensverhaal van schooljongen tot bisschop en boegbeeld van het christendom, in een tijd van ingrijpende politieke omwentelingen. Tegen deze achtergrond beschrijft hij op heldere wijze ook de intellectuele ontwikkelingen van Augustinus. Dit boek is een uitstekende inleiding op het leven en werk van Augustinus. De belangrijkste lijnen van zijn denken in hun samenhang met zijn persoonlijke geschiedenis worden op verhelderende wijze inzichtelijk gemaakt.

Zie Augustinus van Hippo / Henry Chadwick 

oktober 2012
De ontdekking van het innerlijk: de actualiteit van Augustinus / red. Bert Blans
De-ontdekking-van-het-innerlijk

Je maakt je digitale profiel aan op de sociale media. Maar de persoon die je dan presenteert, ben je dat ook werkelijk? Wie ben je echt? Internet biedt allerlei voordelen maar lijkt ook tot uitholling of zelfs verlies van innerlijkheid te leiden. Hoe is het zelf, het eigen innerlijk tot stand gekomen? Ook op wetenschappelijk en filosofisch niveau stelt men deze vragen. Is het innerlijk niet een gedachtespinsel? Is het zelf een oppervlakkig bijverschijnsel van onderliggende fysiologische en biologische processen? Filosofisch heeft men niet alleen in de voorbije eeuwen gedacht dat de mens een machine is, maar ook existentieel benadrukt dat de mens allereerst betrokken is op alles wat er buiten is, op dingen, anderen, de wereld, ja zelfs zijn lichaam. Misleiden wij onszelf niet? Bestaat er wel zoiets als het zelf of een innerlijk?

 

      Voor de reflectie over deze vragen is het denken van de vroegchristelijke Augustinus een uitstekende gids. Hij hield zich - als een van de eerste denkers in onze geschiedenis - bezig met noties als 'zelf', 'authenticiteit' en 'innerlijk'. Zijn voormoderne visie is een van de grote bronnen voor het moderne zelfbegrip. Daarom draagt aandacht voor Augustinus' visie bij aan diepgaander begrip van ons zelf en ons innerlijk.

Zie De ontdekking van het innerlijk: de actualiteit van Augustinus

september 2012
Augustinus over het gelukkige leven (Augustinusdag 2012)

Augustinusdag2012

 

 

De jaarlijkse Augustinusdag had dit jaar als thema 'Gelukkig leven'. Vanuit verschillende gezichtspunten worden geluk en het gelukkige leven uitgewerkt: vanuit de wetenschap, de journalistiek en de persoonlijke beleving.

Bevat: Geluk als streven naar wijsheid /prof dr Gerd Van Riel ; Geluk - streven naar iets dat ons overkomt / drs Monic Slingerland; In balans / dr Katrien Cornette; Augustinus over het hart als de kern van het menselijk geluk / dr Anthony Dupont & Pierre-Paul Walraet, O.S.C.

Bestellen bij het Augustijns Historisch Instituut Leuven 

september 2012
Bidden met Augustinus

Bidden-met-Augustinus-in-de-vroege-kerk

 

 

Een bloemlezing van 250 teksten om te bidden en te overwegen. Hiervan zijn 200 gebeden overgenomen uit Augustinus' Confessiones en 40 overwegingen zijn van andere vroeg-christelijke auteurs. 
     Elk gebed is voorzien van een korte inleiding en de bronvermelding van de tekst voor verdieping. Ook is er een verwijzing naar een te lezen Bijbelcitaat.

zie Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Levende woorden van Augustinus

 

13 november: Augustinus' verjaardag

Augustinus behoort tot de weinige personen uit de late oudheid van wie we zowel zijn verjaardag als zijn sterfdag weten. In De beata vita 6 zegt Augustinus dat hij op 13 november met vrienden zijn verjaardag vierde. Zijn ouders hadden grote plannen met hun pasgeboren zoon. Ze noemden hem Augustinus, kleine Augustus, wellicht naar de keizer. In elk geval een uiterst zeldzame voornaam. Augustinus werd 75 jaar.

Hebben wij reden om onze verjaardag te vieren? We willen lang leven en oud worden terwijl het leven zelf dikwijls veel ellende kent en de oude dag vaak weinig vreugde met zich meebrengt, volgens Augustinus. Bij alle tegenslag waardoor de mensen steeds weer worden getroffen, zoeken we naar gelukkige dagen op aarde terwijl ze hier niet zijn. We zoeken ons geluk op de verkeerde plek. Maar niemand wil zo leven dat hij daar terechtkomt waar ze wél te vinden zijn (sermo 108,3-4)

Foto: Arca di Sant' Agostino

Augustinus, Sermo 108, 3-4 (Als korrels tussen kaf, p. 176-177)
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief