Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 4   | dinsdag 15 mei 2012  
Inhoud
  Augustijnse Agenda
  Visioen te Ostia in Dordrecht
  Recente publicaties rond Augustinus
  Augustinus' De doctrina christiana online
  Levende woorden van Augustinus

Augustijnse Agenda

mei - juli  Preken van Augustinus uit De weg komt naar u toe worden voorgelezen op Radio Maria 
zon 24 juni Open kloosterdag 2012: Ook klooster Mariënhage en het Augustijns Instituut houden Open Deur, 12.00 - 16.00 uur
zat 22 sept Jaarlijkse Augustinusdag van het Augustijns Historisch Instituut Leuven
25-29 september Internationaal symposium in het Istituto Patristico Augustinianum over Augustinus' De civitate Dei : Kampf oder Dialog?
13 juni 2013 Ontmoetingsdag Augustijns Instituut Eindhoven.
meer informatie volgt t.z.t.

 

Augustijnse Agenda

Visioen te Ostia in Dordrecht

 

Augustinus schrijft in zijn Confessiones 9, 24:
In ons gesprek kwamen we zover dat geen enkel genieten van onze zintuigen, hoe intens of helder ook in dit aardse licht, ook maar iets zegt over de heerlijkheid van dat leven ... Toen richtten we ons nog vuriger op het zijn zelf en doorliepen stap voor stap heel de stoffelijke wereld en ook de hemel ... In ons innerlijk gingen we nog hogerop  en overdachten en bespraken en bewonderden uw werken. We gingen binnen in onze geest en overstegen die en kwamen in het land van onuitputtelijke overvloed ... Het leven daar is de wijsheid door wie alles tot stand komt wat is, wat geweest is en wat zal zijn ... En terwijl wij over deze wijsheid praatten en naar haar verlangden, raakten we haar heel even aan met een volle slag van ons hart. (vert. door Wim Sleddens) 

Dit fragment dat bekend staat als het 'visioen in Ostia', is door verschillende kunstenaars uitgebeeld, maar geen ervan is zo bekend geworden als het schilderij van Ary Scheffer (1795-1858). De schildering valt op door eenvoud en zeggingskracht. Scheffer schildert in warme oranje-bruine tinten Augustinus die met zijn moeder Monica samen in een groot venster zit. Ze houden elkaars hand vast en kijken beiden als in extase de verte in. De achtergrond laat een lage horizon zien en is verder niet ingevuld. Zijn moeder is in lichte, wit-blauwe, bijna transparante kleuren geschilderd, zowel haar kleding als haar gelaat. Zij zal enkele dagen later overlijden. Scheffer heeft Monica het gezicht van zijn in 1839 overleden moeder gegeven. 
    Dit populaire schilderij is talloze malen gekopieerd, ook als tekening of als glas-in-lood-raam in kerken. Scheffer zelf heeft dit ontwerp tussen 1845 en 1855 zeven keer met telkens kleine wijzigingen afgebeeld. Het Dordrechts museum bezit een vroege versie uit 1849. De bekenste afbeelding (die Scheffer in 1855 instuurde naar de Salon de Paris) bevindt zich nu in het depot van het Louvre.

     Het Dordrechts museum bezit veel werken van Ary Scheffer, waaronder dit schilderij van Augustinus en Monica. U kunt hier een speciale Schefferrondleiding volgen. Bovendien herdenkt Dordrecht dat het deze maand 150 jaar geleden is toen op het Schefferplein een standbeeld voor hem werd opgericht.  
    In Dordrecht is overigens veel augustijnse geschiedenis zichtbaar: de augustijnen hebben 700 jaar lang in Dordrecht gewerkt en gewoond. U kunt bijvoorbeeld Het Hof bezoeken, de refter van het voormalige augustijnenklooster waar in 1572 de Staten van Holland hun eerste vergadering houden. Meer informatie in het boek Een Augustijnenklooster van aanzien. 

Recente publicaties rond Augustinus

mei 2012
Bezieling voor onderweg: gedachten voor Pinksteren
 Bezieling voor onderweg: gedachten over Pinksteren / Augustijnse Beweging (kaft) Een nieuwe brochure van de Augustijnse Beweging in de reeks Augustinus aan het woord.
Hierin staan zeven sprankelende fragmenten gekozen uit Augustinus' pinksterpreken.

U kunt de brochure bekijken bij http://www.augustijnsebeweging.nl/> 'lees online' of klik op 'bestellen'. Bij een bestelling geldt een miminumafname van 10 exemplaren om de kosten laag te houden. De brochures kosten € 2,- per stuk.  
maart 2012
Vier evangelisten, één evangelie [De consensu euangelistarum] / Augustinus
Vier evangelisten, één evangelie / Augustinus (kaft)

De studiedag op 17 maart rond de presentatie van het boek Vier evangelisten, één evangelie (de vertaling van Augustinus' De consensu euangelistarum) is druk bezocht en leverde veel positieve reacties op.
Bekijk de impressie van deze dag of beluister een uitvoerige toelichting op het boek in het radioprogramma Eye Opener. Alle links staan op de specifieke boekenpagina Vier evangelisten, één evangelie

januari 2012
Exercitatio mentis: zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus / Martin Claes
Exercitatio mentis bij Augustinus / Martin Claes (kaft)

Op 22 december jl promoveerde Martin Claes op het proefschrift Exercitatio mentis: zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus. In het boek staat het begrip "geestelijke oefening" centraal als training voor het denkvermogen om de geest te zuiveren. Augustinus leert zijn leerlingen reflecteren op het Zelf in de vorm van oefeningen, de exercitatio mentis, en toont zich een echte pedagoog met hart voor zijn leerlingen. 
Martin Claes baseert zich hierbij op enkele vroege werken van Augustinus zoals De ordine, Soliloquia, De beata uita en De magistro.
Zie Exercitatio mentis 

januari 2012
Geld, God en geluk: Augustinus in miniaturen / Paul van Geest
 Geld, God en Geluk / Paul van Geest (kaft) De afgelopen winter verscheen het boekje Geld, God en Geluk. Hierin zijn 60 columns gebundeld die zijn verschenen tussen februari 2010 en oktober 2011 in de rubriek 'De vroege kerk' van het Nederlands Dagblad.

Zie Geld, God en Geluk

herdrukken
 

 Het huis op de rots / Augustinus (kaft)                     De stijd van een christen [De agone christiano] / Augustinus (kaft)  
Het huis op de rots                 De strijd van een christen
4de druk ! (1ste dr 2000)       2de druk (1ste dr 2006)

Augustinus' De doctrina christiana online

 

Al enige jaren is de Nederlandse vertaling van Augustinus' De doctrina christiana [Wat betekent de bijbel?] van Jan den Boeft en Ineke Sluiter uitverkocht. De vertaling verscheen in 1999 bij uitgeverij Ambo in de reeks Ambo-Klassiek en wordt daar niet meer opnieuw uitgebracht. De vertalers gaven toestemming aan het instituut om het boek Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie als pdf-bestand op onze website te plaatsen. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook andere vertalingen die niet meer in de boekhandel verkrijgbaar zijn, online beschikbaar komen.

Levende woorden van Augustinus

 

Pinksteren: de mal volgegoten

"De Heer klom op naar de hemel en droeg zijn leerlingen op om op één plaats bijeen te komen en daar te wachten totdat Hij zou zenden wat Hij hun beloofd had. Daarom kwamen zij op één plaats bijeen en door te blijven bidden en te blijven verlangen naar wat hun was beloofd, wisten zij het oude af te leggen en het nieuwe aan te trekken. Zij waren er dus ontvankelijk voor geworden en daarom ontvingen zij de heilige Geest op de dag van Pinksteren. Het is niet zonder reden dat wij die dag vieren als de dag van een groots en wel heel duidelijk heilig teken. In het Oude Testament wordt de genade beloofd, in het Nieuwe wordt de genade gegeven. Vergelijk het maar met het werk van een kunstenaar. Een beeldhouwer maakt de vormen die hij wil gaan gieten, vooraf in was. Met zo’n wassen model maakt hij mallen die hij later volgiet. Zo maakte ook de Heer voor het oude volk ontwerptekeningen en schaalmodellen. Voor het nieuwe volk vervulde hij alles door het in een wel zeer volmaakte vorm te gieten. Wat die voorbereidende werkzaamheden nu betekenen, en wat die vervulling op de dag van Pinksteren inhoudt, daar moet u,mijn geliefden, nog eens wat beter naar kijken. Het loont de moeite. Hoe beter u luistert naar wat ik zeg, hoe meer vruchten u ervan zult plukken."  
  
  Tekst: 'Bezieling voor onderweg – gedachten over Pinksteren', volledige tekst zie: sermo 272B Als licht in het hart: preken voor het liturgisch jaar; herzien in: Augustinus' pinksterpreek 272B* [ Tijdschriftartikel ] / Joost van Neer, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek, ISSN 0924-042X; 19 (2003), p. 175-196.
  Foto: 'Reidersche Tafel', ivoor, ca. 400, Bayerisches Nationalmuseum München. Op de voorgrond staan de vrouwen bij het graf van Christus. Op de achtergrond de Hemelvaart van Christus. Dit is waarschijnlijk de vroegste afbeelding van de ascensio van Christus. In vergelijking met latere afbeeldingen waar Christus ten hemel stijgt, klimt Christus hier een berg op. Vanuit de wolken reikt God al zijn hand naar hem uit. (Wikipedia)

 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief