Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 2   | vrijdag 9 dec. 2011  
Inhoud
  Augustijnse Agenda
  Nieuwjaarsattentie
  Is die brief of preek van Augustinus ook vertaald?
  Recente publicaties rond Augustinus
  Vertaalprijs voor Vincent Hunink
  Levende woorden van Augustinus

Augustijnse Agenda

zaterdag 17 maart  2012 Eindhoven
De eerstvolgende studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut is op zaterdag 17 maart in Eindhoven. 's Middags zal de nieuwe vertaling worden gepresenteerd van Augustinus' De consensu euangelistarum. De vertaling verschijnt onder de titel Vier evangelisten, één evangelie en is het resultaat van samenwerking tussen de classici Ton Hertogh, Leo Wenneker en de neerlandicus Sander van der Meijs. De vertaling kreeg een inleiding van Joost van Neer en Martijn Schrama O.S.A. Als u belangstelling heeft, houdt u deze dag dan alvast vrij in uw agenda. 

Nieuwjaarsattentie

 

Rond half januari ontvangt u als nieuwjaarsattentie per post een klein boekje Gods zorg voor de wereld. Daarin één preek van Augustinus die pas in 1995 werd teruggevonden. Het Augustijns Instituut ontving subsidie om in samenwerking met uitgeverij Damon de Nederlandse vertaling gratis te verspreiden onder alle belangstellenden voor Augustinus en betrokkenen bij het Augustijns Instituut. In de preek betoont Augustinus zich, zoals we van hem gewend zijn, van zijn beste kant.

Zie Publicaties > NL Vertalingen > Gods zorg

Is die brief of preek van Augustinus ook vertaald?

 

De veel geraadpleegde en zeer gewaardeerde databank Opera Omnia van Augustinus biedt een overzicht van alle 131 werken van Augustinus, te sorteren op datum of op titel. Bovendien is aangegeven welk werken in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans vertaald zijn. U kijkt hiervoor in de rechterkolom van deze databank. Deze service is onlangs uitgebreid. Voortaan kunt u zelfs per psalmverklaring, per brief en per preek zien welke Nederlandse vertaling beschikbaar is
   Deze service is als Worddocument toegevoegd in de rechterkolom 'Vertalingen' bij het betreffende werk, dus bij nr 039 Enarrationes in Psalmos staat als word.doc een overzicht per psalm, bij nr 040 Epistulae een overzicht per brief, bij nr 118 Sermones een overzicht per preek. Bij het verschijnen van een nieuwe prekenbundel of andere Nederlandse vertalingen zullen de betreffende Worddocumenten worden bijgewerkt. 

 

Zie databank Opera Omnia

Recente publicaties rond Augustinus

november 2011
Tijdschrift Open Deur: themanummer Augustinus (jrg 77 nr 11)
 Open Deur november 2011 Augustinus (kaft) In zeven korte bijdragen van verschillende auteurs worden actuele thema's en begrippen bij Augustinus toegelicht.

Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met wie je kwaad heeft gedaan? Augustinus wijst op de stap vooruit bij de oude regel 'oog om oog, tand om tand' en het toekeren van de rechterwang. De zusters Augustinessen van Sint Monica vertellen hoe de augustijnse spiritualiteit doorwerkt in hun dagelijks leven. En hoe verhoudt zich tegenwoordig de vrije wil met de hersenwetenschap? Wat maakt Augustinus' preken zo bijzonder? Een kleine beschouwing over het begraven en gedenken van de doden sluit het themanummer af. 

Het oecumenische maandblad Open deur is geschreven voor een breed publiek, is laagdrempelig, gevarieerd qua opzet en wordt full colour uitgebracht.  
Losse nummers € 3,50 per stuk inclusief verzendkosten. 
Zie Publicaties > Studies > Open deur  

augustus 2011 
Mooie wereld: gedachten over wonderen

 Mooie wereld: gedachten over wonderen / Augustinus (kaft) Dit is alweer de negende brochure van de Augustijnse Beweging in de reeks Augustinus aan het woord.
Deze keer zeven toegankelijke fragmenten uit de werken van Augustinus, uitgekozen voor een breed publiek. In de fragmenten verwoordt Augustinus zijn verrassende kijk op bijbelse wonderen waarbij hij ons ook bewust maakt van van de wonderen die we niet meer lijken te zien omdat we eraan gewend zijn geraakt.
Deze brochure is ook te gebruiken als een alternatieve verjaardagskaart of als attentie voor binnen uw vereniging.

U kunt de brochure bekijken bij http://www.augustijnsebeweging.nl/> 'lees online' of klik op 'bestellen'. Bij een bestelling geldt een miminumafname van 10 exemplaren om de kosten laag te houden. De brochures kosten € 2,- per stuk, na ontvangst te voldoen. 
juli 2011 
Waarachtigheid / Paul van Geest
 Waarachtigheid / Paul van Geest (kaft) Er klinkt in onze tijd een steeds luidere roep om bestuurders, leiders en organisaties die zich integer, waarachtig en met oog voor belangen van anderen gedragen. Waarden laten zich als woorden gemakkelijk opschrijven, maar daarmee is het gewenste gedrag nog niet binnen bereik. Daarvoor is meer nodig dan het betuigen van spijt, het doen van mooie beloftes en het navolgen van regels. Paul van Geest laat zien aan de hand van het leven en denken van Augustinus dat waarachtigheid ontstaat door het ontwikkelen van een evenwichtige, integere habitus. Die habitus staat voor een open, lerende en zelfkritische houding.

Aan dit boek ligt een aantal eerdere publicaties ten grondlsag die zijn herzien en/of uitgebreid.
Zie Publicaties > Studies > Waarachtigheid

Vertaalprijs voor Vincent Hunink

 

Vincent Hunink, docent Grieks en Latijn aan de Radboud Universiteit en vertaler, ontvangt op 9 december een van de drie vertaalprijzen van het Nederlands Letterenfonds. Hij  krijgt de prijs voor zijn 'literaire non-fictie' vertalingen uit het Latijn. Hij is sinds 1996 verbonden aan het Augustijns Instituut als freelance vertaler.
     Hunink heeft in totaal zo'n 55 boeken vertaald van auteurs als Cicero, Tacitus, Caesar, Seneca en Augustinus, maar ook minder bekende auteurs bracht hij onder de aandacht van een groter publiek. De prijs die Hunink krijgt, is er een 'voor de vertaler als cultureel bemiddelaar'. Hunink moet nog even wennen aan die omschrijving, maar kan zich er wel in vinden: 'Als vertaler, maar ook als docent en onderzoeker, ben ik bezig om teksten uit de oudheid over te brengen naar een hedendaags publiek. Dan moeten die teksten de hedendaagse lezer of luisteraar ook wat te zeggen hebben. Daarom is mijn woordkeus zo modern mogelijk, zonder afbreuk te doen aan de geest en de vorm van het origineel.'
     'Oud maar nieuw', luidt het motto voor Huninks vertaalwerk. De jury was onder de indruk, aldus het persbericht, van de wijze waarop hij daaraan vasthoudt. 'Hunink durft bijvoorbeeld als vertaler van Tacitus' Historiën radicaal te kiezen voor een beknoptheid die dicht bij Tacitus' Latijn blijft, terwijl zijn woordkeuze verfrissend hedendaags is.' 
Voor de volledige tekst van dit bericht zie http://www.ru.nl/actueel/nieuws-0/@832413/vertaalprijs/ 

Zie ook Publicaties > NL vertalingen

Levende woorden van Augustinus

uit Augustinus' sermo 159A,3:
    Kijk, als geld je onverschillig laat, lijd je wel verlies maar geen pijn. Alles speelt zich af in jouw hoofd: het laat je onverschillig. Wie iets van je steelt waar je niet van houdt, kwelt je niet. Stel nu dat je wél van je geld houdt: dan ben je bang voor de man die dreigt je te bestelen. Maar hij is het niet die jou kwelt, nee, je hebt jezelf gekweld, je hebt jezelf pijn gedaan. Paulus schrijft: "De wortel van alle kwaad is hebzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel pijn gedaan." (1 Tim 6,10) Die man dreigt jou te bestelen, maar hij vindt in jou geen hebberig mens, hij vindt een vrij mens. Hij staat met lege handen en jij lacht om hem, want je hebt jezelf geen pijn gedaan. Zo zit het ook met de andere dingen die ons onverschillig moeten laten zoals we hebben geleerd bij het geloofsonderricht. Wij worden gewaarschuwd om daar niet van te houden, zodat we vrije mensen blijken als we in de verleiding komen. Tot die vrijheid worden wij aangespoord door de lezing van Paulus waarin hij zegt: "Zij leven in deze wereld alsof die voor hen niet meer van belang is." (1 Kor 7,31) Zo beschikken zij over hun vrijheid en lijden ze niet onder hun verlangen. "Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Ik zou willen dat u geen zorgen hebt." (1 Kor 7,32)
     in: Leven in hoop: preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte, p. 158)

Leven in hoop
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief