Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Over de vrije wilskeuze

Over de vrije wilskeuze [De libero arbitrio] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Olav J.L. Albers. - Baarn: Ambo, 1994. - ISBN 90-263-1309-8. hb 190 p. 
Uitverkocht 

In de dialoog Over de vrije wilskeuze discussieert Augustinus met zijn vriend Evodius over een verschijnsel dat hem al vanaf zijn jeugdjaren had beziggehouden: het mysterie van het kwaad. Waar komt het kwaad vandaan?

Augustinus stelt zijn vriend voor in de discussie dezelfde weg te volgen die hijzelf ook heeft afgelegd, om zo tot een beredeneerd antwoord te komen. Zijn conclusie is dat de mesn zelf met zijn mogelijkheid om vrij te kiezen de oorzaak is van ht kwaad dat hij aanricht en dat hem treft. Menige passage uit Over de vrije wilskeuze doet denken aan Augustinus' Belijdenissen. 

Over de auteur:
Olav Albers, OSA, studeerde filosofie en theologie en vervolgens rechten te Nijmegen. In 1955 promoveerde hij te Utrecht op een theologisch-filosofisch onderwerp: het natuurrecht volgens de wijsbegeerte der wetsidee (Herman Dooyeweerd). Hij was docent aan het Triniteitslyceum en het Mendelcollege te Haarlem en rector van het Thomascollege te Venlo.

 

INHOUD

Inleiding
Plaats en tijd
Vorm en inhoud
De titel van de dialoog
De historische plaats van de dialoog
Plato (428-348/7)
Plotinus (204-270)
Cicero (106-43 v. Chr.)
Twee naturen, twee willen
Wil en wet
Eeuwige wet als standaard; morele strijd
Beweging van de wil en intentioneel object
Nalezingen
Noten

OVER DE VRIJE WILSKEUZE
Eerste boek
Tweede boek
Derde boek

Nalezingen / Retractationes

Samenvatting
Aantekeningen

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021