Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Mystiek duet

Mystiek duet: Tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit / red. Bert Blans. Valkhof Pers, 2006. 150 p. ISBN: 978 90 5625 236 6 € 14,90

In onze westerse samenleving zijn mensen op zoek naar spiritualiteit en zingeving. Het spreken over God is niet vanzelfsprekend en voor velen bij lange na niet gemakkelijk. De christelijke traditie kent een sterke stroom van mannen en vrouwen die het spreken over God een taal hebben gegeven, soms die van de stilte, maar even vaak die van extase.

Van oudsher kent de mystieke beweging teksten die ontstaan uit het samenspel tussen twee personen die in nauwe relatie tot elkaar staan. Dit boek gaat over vier van zulke mystieke duetten: die tussen de Afro-Romeinse kerkvader Augustinus en zijn moeder Monnica, de Italiaanse koopmanszoon Franciscus van Assisi en zijn ‘spirituele zuster’ Clara, de beroemde Spaanse mysticus Johannes van het Kruis en de invloedrijke abdis Teresa van Avila, en tenslotte de Franse bisschop François de Salignac de la Mothe-Fénelon en een vrouw bekend als ‘Madame Guyon’.

De auteurs Bert Blans, Kitty Bouwman, zr. Edith van den Goorbergh en Frans Vosman nemen de lezer mee in de spannende en soms zelfs onstuimige zoektocht van deze duo’s naar God.

De artikelen zijn bewerkingen van de lezingencyclus ‘Mystiek met Twee’, die het theologisch instituut Luce in 2005 te Utrecht organiseerde.

INHOUD:
Ten geleide / Bert Blans
De betrekking tussen Augustinus en Monica / Kitty Bouwman
Twee 'kleine armen' van Assisi: Franciscus en Clara / Edith van den Goorbergh OSC
Mystiek met twee: Teresa van Avila en Johannes van het Kruis / Kitty Bouwman
Fénelon en Madame Guyon: mystiek ten overstaan van secularisatie / Frans Vosman
Over de auteurs.

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021