Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Caspers - Zijn lichaam worden: leven uit de rijkdom van de eucharistie

Zijn lichaam worden : leven uit de rijkdom van de eucharistie / Charles Caspers, Ad Leys, Petra Versnel-Mergaerts. - Heeswijk : Abdij van Berne, 2013 . - 88 p. : ill. ; 23 cm.  ISBN  978-90-8972-058-0 

 

Samenvatting  [Omslag]
Volgens de officiële documenten van de katholieke kerk geldt de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Veel gelovigen zullen het daarmee eens zijn. Wanneer aan hen wordt gevraagd wat zij onder Eucharistie verstaan en hoe zij deze beleven, vertellen zij ieder hun eigen verhaal. De diversiteit is opmerkelijk. Welbeschouwd kan dat niet anders, want ieder mens is uniek en heeft dus ook een unieke beleving. Onze levens worden door tal van factoren bepaald; we leiden een ander leven dan de generaties vóór ons en ook in het hier en nu hebben we ieder onze eigen weg te gaan. De Eucharistie biedt voldoende ruimte voor zo'n grote diversiteit. Als hoogtepunt van het christelijk leven is Eucharistie echter tevens datgene wat gelovigen in Christus' aanwezigheid met elkaar verbindt. Diversiteit gaat hier dus samen met convergentie of gemeenschappelijkheid. Dit boek bevat een bundeling van de lezingen, gehouden op de boeiende studiedag 'Eucharistie', georganiseerd door de Commissie Overleg Instituten van de KNR in het voorjaar van 2012. Enkele wetenschappelijke instituten, verbonden met ordes en congregaties, hebben toen aandacht geschonken aan de vraag: wat heeft onze traditie aan de mens van nu te vertellen over de plaats van de Eucharistie in haar/zijn leven? In hun antwoord hebben zij geput uit de rijkdom en wijsheid van hun eigen religieuze traditie.

 

INHOUD

Inleiding / Charles Caspers, Ad Leys & Petra Versnel-Mergaerts

De eucharistie : kloppend hart van de kerk? / Gerard Rouwhorst

Tot heerlijk brood gebakken : aspecten van Augustinus' visie op de eucharistie / Hans van Reisen

De eucharistie en onze werkelijke aanwezigheid / Willem-Marie Speelman

Hemels brood : Thomas van Kempen over de eucharistie / Charles Caspers

De tegenwoordigheid van Jezus / André Lascaris

Het ongenoegen over de "transsubstantiatie" : hoe Oosterse theologen spreken over de eucharistie / Alfons Brüning

Interculturatie door wederkerigheid : eucharistieviering in migrantengeloofsgemeenschappen / Jorge E. Castillo Guerra 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021