Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Beijer - Stadswandeling door de Stad van God van Augustinus

Stadswandeling : een rondleiding door De stad van God van Augustinus / Johan Beijer. - [Middelburg]: [De Drvkkery / Schrijverspodium], 2012. 173 p. ISBN: 978-90-70174-70-5 pb € 13,50

[Omslag] In het jaar 410 wordt Rome ingenomen en geplunderd door de Goten die Europa onveilig maken. Deze gebeurtenis maakt net zoveel los als de aanslag op de Twin Towers in onze tijd. Rome was dan ook het symbool van de Romeinse beschaving. 'Dat komt er nu van als je de oude goden verlaat!', werd er van heidense zijde geroepen. 'Hoe kan God dit laten gebeuren, juist nu mensen massaal overgaan tot het christelijk geloof?', vroegen christenen zich op hun beurt af. Augustinus gaat in De stad van God (De civitate Dei) op deze vragen in. Tegenover aardse steden die opkomen en ondergaan, stelt Augustinus de stad van God. Zijn boek is een kritisch gesprek met de antiek-heidense beschaving en een uiteenzetting van wat volgens hem christelijk geloof is. Het heeft een eeuwenlange traditie van christelijk denken en geloven gestempeld.

De 22 boeken of hoofdstukken in Augustinus' 'Stad Gods' worden in de 'Stadswandeling' weergegeven in 10 thematische 'routes' die de observaties van Augustinus actualiseren. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting en/of evaluatie.

INHOUD:
Stadswandeling: Naar het beginpunt. Route:
    1. Aan ieder aards koninkrijk komt een einde: Inleiding
    2. Door hetzelfde vuur gaat goud glinsteren en kaf roken:
        Augustinus' reactie op de plundering van Rome
    3. Het zijn boosaardige demonen! 
        Augustinus' kritiek op cultuur en godsdienst van het Romeinse rijk
    4. Het was God die het Romeinse rijk de wereldheerschappij schonk
        Over Gods leiding in de geschiedenis
    5. God aanhangen is mijn goed:
        Over het geloof in goden, demonen en engelen 
    6. Het kwade is een parasiet op het goede:
        Over de val van engelen en mensen
    7. De heilsgeschiedenis ontwikkelt zich via contrasten: Tweelingfiguren
    8. Er is een blijvende verhouding tussen kerk en synagoge:  
        Augustinus over het joodse volk 
    9. Heiligen regeren geestelijk: Het duizendjarig rijk van vrede
   10. Onze bestemming ligt elders: Over aardse en hemelse vrede 
   Bij het eindpunt: Indrukken om vast te houden
   Keuze uit de literatuur

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021