Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Posthuma - Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit?

Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit? Het bewustzijn volgens Augustinus en het Boeddhisme uit zijn tijd / Hessel Posthuma. - Almere: Parthenon, 2012. 338 p. ; ill. ISBN:-90-79578-46-7 pb  € 26,90.

Tussen de spiritualiteit die we bij Augustinus vinden en boeddhistische meditatie bestaan veel overeenkomsten. Vooral Augustinus' beschrijving van de geest (boek 10 van zijn Confessiones) en de opvattingen daarover bij de Yogacara-school lijken op elkaar. Waar de Yogacarins teruggrijpen op een ouder boeddhistisch kernbegrip, lijken Augustinus' ideeën zomaar uit de lucht te komen vallen. Ze worden door zijn tijdgenoten amper begrepen. Heeft Augustinus en daarmee de kerk soms begrippen en voorstellingen overgenomen uit het boeddhisme?

Lang heeft men gedacht dat de overeenkomsten tussen christendom en boeddhisme het gevolg waren van latere missiecontacten. Maar recent onderzoek naar de handel tussen het Romeinse Rijk en India, en naar de verspreiding van het boeddhisme, laat zien dat wederzijdse beïnvloeding mogelijk is geweest, vooral vanaf de tijd dat het christendom de staatsgodsdienst werd van het Romeinse Rijk.

Dit boek zet christelijke en boeddhistische ideeën en begrippen gedetailleerd naast elkaar, en laat zien hoe ze historisch op elkaar volgen. Fascinerend materiaal voor wie meer wil weten over boeddhistische meditatie en christelijke spiritualiteit tegen de achtergrond van het ontstaan van deze wereldgodsdiensten.

Hessel Posthuma (Leeuwarden 1947) was werkzaam in het onderwijs en de automatisering, voor het laatst aan de Universiteit Twente.
Eerder publiceerde hij: Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom (2005).

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021