Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Blans - De ontdekking van het innerlijk

De ontdekking van het innerijk: De actualiteit van Augustinus / redactie Bert Blans. - Valkhof Pers, 2012. (Annalen van het Thijmgenootschap; jrg 100, nr 4).  ISBN: 978-90-5625373-8 pb. € 17,50 pb.

Wat is het innerlijk? In onze tijd lijkt het innerlijk verloren te gaan. Je schrijft over jezelf op Facebook, Twitter of elders op internet, over wat je bezighoudt – en dat ben je. Of niet, want achter jouw naam kan een ander werkzaam zijn. Wie ben je dan? Wat is het zelf? Hedendaagse filosofische en wetenschappelijke discussies lijken geen antwoord te kunnen bieden, ook daar gaat het innerlijk verloren. Wat is het eigenlijk dat hier verloren gaat; hoe is het zelf, met een eigen innerlijk, tot stand gekomen? 
    
De vroegchristelijke filosoof Augustinus (354-430) is een van de eerste denkers in onze geschiedenis die zich bezighoudt met noties als innerlijk, zelf en authenticiteit. Hij zegt: ‘Ga niet naar buiten, maar keer in tot jezelf, daar woont de waarheid’. Voor hem is het zoeken reeds een vinden, maar het vinden een aanzet tot werkelijk zoeken.

Met de ontdekking van het innerlijk verbindt Augustinus gedachten over verlangen, zoeken, geheugen, tijd, muziek, lezen en de waarheid. In De ontdekking van het innerlijk wordt over deze aspecten en hun samenhang nagedacht en geschreven om te laten zien hoe actueel Augustinus kan zijn.

Dit boek is gebaseerd op de lezingen die de auteurs gehouden hebben tijdens de uiterst succesvolle masterclass 'De ontdekking van het innerlijk' georganiseerd door de Stichting Thomas More. Deze masterclass die een week duurde, vond plaats eind augustus 2011 en had tot doel de deelnemers in te leiden in het denken over het innerlijk. Augustinus' Confessiones diende daarbij als gids. De masterclass bevatte meer dan dit boek weergeeft, maar ook dit boek laat zich lezen als een uitnodiging en aansporing tot verdere ontdekking van het innerlijk. 

Het eerste exemplaar van dit boek werd overhandigd aan de prior provinciaal Paul Clement van de Orde der Augustijnen. De presentatie vond plaats tijdens het drukbezochte afscheidssymposium van prof.dr. Bert Blans op vrijdag 12 oktober in de Boothzaal van de Universiteits Bibliotheek Utrecht. Dit symposium werd georganiseerd door Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting) en Tilburg School of Catholic Theology (TST, Faculteit Katholieke Theologie). 
Prof.dr. Bert Blans bekleedde namens de Stichting Thomas More bijna 40 jaar de Leerstoel Toegespaste Filosofie aan de Wageningen University. Tijdens zijn docentschap heeft prof. Blans herhaaldelijk het predicaat 'Best Teacher' ontvangen voor zijn inspirerende colleges. 

De tijdens het symposium gehouden lezing De stad waarin de mens moet leven. Augustinus over politiek en maatschappij door Martijn Schrama vindt u hier als pdf-document

prof. Bert Blans is op 11 januari 2014 overleden.  

INHOUD

Inleiding / Bert Blans, p. 7
Over Augustinus' leven en werk / Bert Blans, p. 15
De innerlijke mens en de techniek / Rné Munnik, p. 24
Zoeken naar God / Martijn Schrama, p. 44
'Onze geest is te beperkt om zichzelf te vatten': Augustinus over de transcendentie van het geheugen / Donald Loose, p. 59
Augustinus over de tijd / Bert Blans, p. 78
'De musica' van Augustinus / Frank van Roermund O.Praem., p. 93
Het innerlijk als plaats van de waarheid / Rudi te Velde, p. 106
Donkere schoonheid / Matthias Smalbrugge, p. 126
Lezen volgens Augustinus / Wim Sleddens, p. 142
Opengebroken innerlijk. Lyotard over de lichamelijke ondertoon van de 'Confessiones', p. 156
Over de auteurs, p. 171

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021