Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Chadwick - Augustinus van Hippo

Augustinus van Hippo / met een voorwoord van Peter Brown; vertaald door Anthonoy Dupont en Wim Sleddens. - Antwerpen: Halewijn, 2012. - 197 p. pb. ISBN 978-90-8528-248-8 € 19,50  in de ramsj (2015)  
vertaling van: Augustine of Hippo : a life / Henry Chadwick (2009)

Augustinus was één van de eerste systematische denkers van het christendom en bleef eeuwenlang zijn stempel drukken op het christelijke denken. Zijn geschriften, en vooral de vraag hoe ze moeten geïnterpreteerd worden, zorgen regelmatig voor hevige discussies. Thema's die hij behandelde - zoals de vraag naar geluk en waarheid, naar de grenzen van de menselijke autonomie, naar de verhouding tussen religie en de seculiere wereld - zijn nog altijd brandend actueel.

In zijn kenmerkende kritische maar toch sympathieke en boeiende stijl, schetst Chadwick Augustinus' meeslepend levensverhaal van schooljongen tot bisschop en boegbeeld van het christendom, in een tijd van ingrijpende politieke omwentelingen. Tegen deze achtergrond beschrijft hij op heldere wijze ook de intellectuele ontwikkelingen van Augustinus. Dit boek is een uitstekende inleiding op het leven en werk van Augustinus. De belangrijkste lijnen van zijn denken in hun samenhang met zijn persoonlijke geschiedenis worden op verhelderende wijze inzichtelijk gemaakt.

INHOUD

Voorwoord, p, 5
HOOFDSTUK I
     Een persoonlijke zoektocht, p.7
     Een professor in de maak, p. 13
     Mani, p. 17
     Milaan, p. 21
     Plato, p. 25
     Een ongemakkelijke roep, p. 28
HOOFDSTUK 2
     Cassiciacum en de dood van Monnica in Ostia, p. 35
HOOFDSTUK 3
     Terug naar Thagaste, p. 43
     Taal en communicatie, p. 46
     Over de ware godsdienst, p. 49
HOOFDSTUK 4
     Ontdekken van de Kerk, p. 51
     Monnik blijven, p. 52
     Zijn de kloosters manichees?, p. 55
     Ethiek, p. 57
HOOFDSTUK 5
     Bisschop, p. 63
HOOFDSTUK 6
     Noord-Afrikaans christendom, p. 71
HOOFDSTUK 7
     Christelijke cultuur, p. 81
     Vragen aan simplicianus, p. 81
     Christelijk onderwijs, p. 82
     De belijdenissen, p. 89
     Schoonheid, p. 94
HOOFDSTUK 8
     Verdeelde christenen, p. 97
     Dwang, p. 109
HOOFDSTUK 9
     Sporen van Drie-eenheid, p. 113
HOOFDSTUK 10
     Twee steden, p. 121
     Over de stad Gods, p. 125
HOOFDSTUK II
     Vrijheid en genade, p. 141
     Voorkennis en voorbestemming, p. 146
     Een storm van kritiek: hel en seks, p.151
BEELDENLIJST, p, 162


 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021