Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Tegen de academici

Tegen de academici [Contra academicos] / Augustinus; ingeleid, vertaald en geannoteerd door O.L.J. Albers. - Baarn: Agora,1999. - ISBN: 9039107920 = Kapellen: Pelckmans, 1999. - ISBN: 90-28927565
Uitverkocht.

[flaptekst] In de zomer van 386 trok Augustinus (354-430) zich met enkele vrienden en familieleden terug op het landgoed in Cassiciacum. Daar werd de tijd doorgebracht met literatuurstudie en filosofische gesprekken. Sommige van die gesprekken zijn op schrift gesteld en bekend geworden als de 'dialogen van Cassiciacum', waaronder ook Contra academicos oftewel Tegen de academici.
   In deze dialoog onderzoekt Augustinus samen met zijn gesprekspartners de leer van de Academici, de filosofen van de Nieuwe Academie van Plato, die van oordeel waren dat men aan alles moest twijfelen. Waar het ehter volgens Augustinus, ook in het wijsgerig denken, om zou moeten gaan is ons leven, onze moraliteit, onze ziel en ons geluk. De Academici lopen hem wat dit betreft voor de voeten. Zij ontkennen dat het de mens gegeven is de waarheid te kennen. Hun scepticisme maakt een mens, in Augustinus'ogen, tot een zwerver die doelloos in dit leven rondtrekt.
  Augustinus' afrekening met de academische scepsis is ook voor lezers van deze tijd nog buitengewoon interessant. Zij raakt een kwestie die in het hedendaagse denken, met zijn heropbloei van het scepticisme in nieuwe gedaante, weer volop actueel is.

INHOUD:
Inleiding, p. 7
Literatuur, p. 31
Tegen de academici - vertaling en noten, p. 35
  Boek I, p, 37
  Boek II, p. 71
  Boek III, p. 109
  Nalezingen, Boek I, p. 169
Contra academicos - Latijnse tekst, p. 175
Register van namen, p. 241

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021