Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Open Deur - Augustinus

Augustinus - themanummer van Open Deur 

Augustinus leefde zestien eeuwen geleden, maar zijn gedachtegoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel. Met verrassende inzichten over vergelding en wraak, over contact met de doden en over de vrije wil. Een bijzondere man die ons nog steeds weet te bezielen.  

INHOUD
-   Hoge idealen, alledaagse praktijk: oog om oog, tand om tand? Augustinus kijkt daar verrassend tegenaan / Hans van Reisen. p. 2-3
-   Augustinus Lexikon: de belangrijkste woorden in het leven van Augustinus / Renata Barnard, p. 4
-   Wie goed zingt ... die bidt tweemaal / Denise J.J. Dijk, p. 5
-   Eén van harte en één van ziel : Augustijnse spiritualiteit bij de zusters Augustinessen van Sint Monica / Esther Disveld, p. 6-7   
-   Heb lief en doe wat je wilt; wijsheden, legendes en gedichten
-   De vrije wil : hoe verhoudt de erfzonde zich tot de vrije wil? In onze tijd botst die vrije wil met de hersenwetenschappen / Peter de Wind, p. 10-11.
-   Ik wil niet zalig worden zonder u: Wat maakt Augustinus' preken zo bijzonder? (fragment uit preek 190)  / Beate Rose, p. 12-13
-   Wat kunnen wij voor de doden doen? Allerzielen en Augustinus' visie op begrafenisrituelen / Paula Rose, p. 14

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. Elk nummer belicht een thema. De redactie hecht aan begrijpelijke taal en variatie (korte verhalen, gedichten, foto’s, artikelen). Open Deur wordt veel gebruikt in gespreksgroepen, bij het voorbereiden van vieringen, op themabijeenkomsten, in het pastoraat (bijvoorbeeld in zorginstellingen en gevangenis) en in catechese. Open Deur verschijnt 11 keer per jaar.

Bestellen: een los nummer incl. porto € 3,50  (NL tarief 2011) via abonnementen@boekencentrum.nl 
Telefonisch via 079 3628628 (8.30 - 12.30). Voor informatie over een uitgave in grootletter of ingesproken op daisy cd-rom: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341 565499.

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021