Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Geest - Waarachtigheid

Waarachtigheid: Levenskunst volgens Augustinus / door Paul van Geest. - Zoetermeer: Meinema, 2011.- 182 p.- ISBN 9789021142777. pb € 18,50.

Augustinus is de handboeken ingegaan als de kerkvader die met zijn opvattingen over God, de mens en de genade zijn stempel op de wereldgeschiedenis heeft gedrukt. Maar hij dacht ook zijn leven lang na over de manier waarop hij en zijn vrienden hun leven gestalte konden geven. 
     Schatplichtig aan de klassieke filosofie en de wijsheid uit de Schrift hield hij zich bezig met thema’s als beheersing en onmatigheid, gemeenschap en vriendschap, geld en geluk, genot en het moreel goede, het herstellen van beschadigde relaties, integriteit en het tegendeel daarvan, maar vooral met waarachtigheid. 
     Wie zijn werken leest vindt geen antwoorden op vragen die wij ons in de 21e eeuw stellen. Maar zijn woorden over leven en levenskunst zijn vanwege hun diepzinnigheid, eenvoud en praktische wijsheid eye-openers voor mensen, die in de huidige samenleving naar een 'geordend leven in welbevinden' streven.

INHOUD
1. Inleiding
2. Gematigheid - Augustinus' De ordine en De beata uita
3. Toegepaste filosofie - De ordo monasterii en het praeceptum
4. Eerlijkheid als drijfveer - De mendacio en contra mendacium.
5. Oprechtheid in de kerk - De catechizandis rudibus
6. Integriteit en andersdenkenden. Augustinus en de donatisten
7. Integritas en integritas. De ideale samenleving in De ciuitate Dei.
8. Epiloog
Verantwoording, noten, literatuur, registers.

Interview: Human Resource Management leert leidinggevenden oog te hebben voor de rechten en kwaliteiten van de medewerkers. Bij een goede balans tussen gebruiken en genieten, presteren zowel de mensen als het bedrijf beter. Dit augustijnse inzicht wint terrein. De doorleefde adviezen van Augustinus zijn nuttig voor het zakenleven. Een interview door Monic Slingerland in Trouw ( 11 juli) met Paul van Geest naar aanleiding van dit boek.     

interview met Paul van Geest over dit boek in Eye-Opener op 23 juli 2011

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021