Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Schrama - Op verhaal komen met Augustinus

Op verhaal komen met Augustinus: hoe een kerkvader zijn kerk ziet / Martijn Schrama OSA. - Utrecht : Salvatorparochie, 2011. - 66 p. : ill. ; 21 cm. 

[Voorwoord]
Er bestaan over kerkzijn nogal wat misverstanden die voor de kerk schadelijk zijn gebleken. Soms werden ze gevoed door schrijnende situaties binnen de Kerk zelf. Zo hebben eeuwen gekrakeel tussen catholica en reformatie over kwesties van dogmatiek een akelige serie misverstanden in het leven geroepen inzake de visie van Augustinus(354-430). Die polemiek is nu verstomd. Aan beide kanten van de de christelijke confessie is al geruime tijd belangstelling groeiende voor Augustinus’ spiritualiteit. Hij blijkt niet zo’n strenge kerkvader te zijn als werd beweerd, eerder een milde en zorgzame herder. Bisschop was hij voor zijn volk, christen was het met zijn volk.  
     Tijdens drie lezingen in de Utrechtse Sint Augustinuskerk liet dr. Martijn Schrama, augustijn en theoloog, een Augustinus zien die bij velen onbekend is. Hij nam Augustinus' kerkvisie als thema. Drie aspecten van het kerkzijn kwamen daarbij ter sprake: 1. het uitnodigend karakter van de Kerk; 2. dat ze ondanks haar gebrokenheid toch heel blijft; 3. hoe zij een lichaam is waarin heling plaats vindt. De lezingen werden afgewisseld met orgelspel van Paul van der Woude, organist van de Sint Augustinuskerk.  

INHOUD
1   Kerk is uitnodigen
2   Gebroken en toch heel
3   Samen tot genezing komen 

Bestellen boek door €  10,- (inclusief verzendkosten) over te maken op
  rekeningnummer 136740
  t.n.v. Salvatorparochie Utrecht
  o.v.v. boek M. Schrama
Bestellen orgelmuziek 
  orgelmuziek Paul van der Woude zie http://members.ziggo.nl/patwoude/augustinus.htm 

Inlichtingen  
  Pastoraal Centrum Salvatorparochie
  Rozenstraat 1
  3511 BV Utrecht
  tel. 030 - 231 85 45
  email:  pcu@xs4all.nl

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021