Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Lampas - Augustinus en onderwijs

Augustinus en onderwijs - themanummer van Lampas 43 (2010) nr 4, ISSN 0165-8204, ISBN 978-90-8704-200-4

[uit de inhoud] Augustinus van Hippo (354-430) geldt als een van de meest invloedrijke kerkvaders in het Westen. Dat is ook de reden waarom zijn leven en werk vanuit vele invalshoeken en wetenschapsdisciplines worden bestudeerd. ... Veel is er inmiddels ook gezegd over het leraarschap van Augustinus. Maar zijn ontwikkelingsgang als leraar en zijn gedachten over deze taak lenen zich goed voor nadere analyses, terwijl Augustinus' invloed op anderen ook na zijn leven is doorgegaan. Voor dit themanummer van Lampas is daarom als centraal thema gekozen voor 'Augustinus en onderwijs'.

Bestellen via : www.verloren.nl losse nrs € 11,-  

INHOUD

Van de gastredactie

 

Zilver en goud uit Egypte.
Augustinus’ omgang met de klassieken

Jan den Boeft
 

Aanstekelijke verhalen.
De bekering van Augustinus

Ineke Sluiter

Het eigen leven als scheppingsverhaal.
Een literaire benadering van Augustinus’ Confessiones

Hans van Reisen

De les van de perendiefstal.
Augustinus’ Confessiones’ 2, 9-18 

Ingrid Bruggink

Bouwen aan het geloof.
De twee modeltoespraken in De catechizandis rudibus

Joost van Neer

Onderwijzen en onderwezen worden.
Augustinus als predikant

Anthony Dupont

Augustinus’ preken over Cyprianus

Vincent Hunink

Augustinus als leraar van moderne filosofen

Bert Blans

De schim van Augustinus.
Augustinus in de moderne Nederlandse letterkunde

Jos Joosten

Didactische rubriek. Een retourtje Hades.
Lesmateriaal rond Augustinus voor Latijn en KCV

Paula Rose

Blijmoedig doceren

Aurelius Augustinus

Verder lezen

Hans van Reisen

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021