Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van der Meer - Augustinus de zielzorger

Augustinus de zielzorger / Frits van der Meer  ; met actuele inleiding door prof. Tarcisius van Bavel OSA en dr. W.A.H.M. Kusters. - herziene druk in huidige spelling. - Kampen : Kok, 2008 . - 650 p. + 28 zwart-wit ill. - ISBN : 978-90-435-1381-4. - Hb € 25,- 

Een klassieker, voor het laatst uitgegeven in 1957, wordt weer verkrijgbaar. Dit boek geeft een uitvoerig beeld van de veertig jaar dat Augustinus gewerkt heeft: eerst als jonge monnik, daarna als priester en tenslotte als bisschop. Van der Meer schetst het portret van een geniaal mens in de kerkelijke praktijk van rond 400 - niet zijn geschreven gedachten, maar zijn doen en laten, met name in liturgie, preken en zijn kritische standpunt rond volksdevoties. aan de hand van zijn vele brieven en preken, en van geschriften van vrienden en tijdgenoten, krijgt de lezer niet alleen een beeld van de mens Augustinus, maar ook van het leven van alledag in die tijd.

Frits van der Meer (1904-1994) was archeoloog, cultuurhistoricus en priester. Hij schreef bijna 40 boeken en ontving in 1964 de P.C. Hooftprijs. Met Augustinus de zielzorger verwierf hij internationale faam; het boek werd in diverse talen vertaald.

Martijn Schrama hield op 22 oktober een lezing waarin hij dit boek en zijn auteur karakteriseerde. Lees de lezing  (pdf) 

Radiointerview met Wil Kusters naar aanleding van dit boek in Verum Bonum Pulchrum op 29 maart 2009

Tip: het interview begint bij 32 min..10 sec. Start evt. de teller bij 32.10

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021