Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Geest - Augustiniana Neerlandica

Augustiniana Neerlandica : aspecten van Augustinus' spiritualiteit en haar doorwerking / red. P. van Geest en J. van Oort. - Leuven: Peeters, 2005. - 539 p. - ISBN : 90-429-1627-3. - € 45,- hb

[flaptekst] Dit boek verschijnt naar aanleiding van de 1650ste geboortedag van Augustinus van Hippo. Op een toegankelijke manier introduceren filologen, filosofen, historici en theologen de lezer in de wereldhistorische betekenis van Augustinus. Vrijwel alle fasen en facetten van zijn diepgang van zijn denken komen aan de orde, en ook de immense invloed ervan in de na hem komende eeuwen en speciaal in onze tijd. Het gedenkboek kan ook worden gebruikt als een inleiding op de huidige stand van het Augustinusonderzoek in het Nederlands taalgebied. 


INHOUD
Hoofdstuk 1: Apologie, introspectie, mystagogie en hermeneutiek. De periode 386-400 en de aanloop daartoe
Hans van Oort,   Van Vergilius en Mani tot de Catholica: Augustinus’ oorspronkelijke spiritualiteit (Contra Fortunatum), p. 11-30
Rein Ferwerda,   Augustinus en het antieke scepticisme (Contra academicos ), p. 31-44
Peter Flaton,   “Apud sese habitare”: het zelf kennen in De ordine, p. 45-54
Marcel Poorthuis,   Mani, Augustinus en de Kabbala over eten en sex : een vergelijking , p. 55-72 
Sjaak van den Berg,  Wie kan God zien? Augustinus’ sermo 12, p. 73-86 
Vincent Hunink,   Augustinus poeta (Psalmus contra partem Donati ), p. 87-102 
Ineke Sluiter,   Lezen als levensreis: een metafoorcomplex bij Augustinus (De doctrina christiana I-II ), p. 103-112 
Thijs Rutten,   Augustinus en de spiritualiteit van de Psalmen: de Confessiones als een aan de Psalmen ontleend rollenspel, p. 113-130 
Hans Geybels,   Augustinus een mysticus ? (Confessiones en andere geschriften), p. 131-148 
Annemaré Kotzé,   Confessiones 13 : Augustinus, die Manicheërs en die skeppingsverhaal, p, 149-161  

Hoofdstuk 2: Preken, traktaten, commentaren op de Schrift, theologie. De periode van ca. 400-420
Tarcisius van Bavel,    “Wij moeten leren het onuitspreekbare op onuitsprekelijke wijze te zien”: Theologie en spiritualiteit in Augustinus’ De trinitate, p. 165-186 
Paul van Geest,    Gemeenschap, ontrouw, vergeving en onthouding. De adulterinis coniugiis en latere ontwikkelingen in Augustinus’ spiritualiteit van het huwelijk (De bono coniugali, De adulterinis coniugiis), p. 187-208 
Joost van Neer,    Het leraarschap van de predikant Augustinus (sermo 223F), p. 209-224
Hélène Leijendekkers,   Idithun. Een voorstel voor een spirituele leeswijze van enkele psalmcommentaren van Augustinus (Enarrationes in Psalmos 38, 61 en 76), p. 225-238 
Hans van Reisen,    Ambrosius en Augustinus over Petrus’ verloochening (Tractatus in Iohannis Evangelium 113), p. 239-255 
Gert Partoens,    Augustinus over Ef. 3,13-18, Een lezing van sermo 165, p. 255-274 
Toon Bastiaensen,    Het lijden der martelaars als voltooide gerechtigheid: Augustinus over het martelaarschap (De vera religione en diverse sermones), p. 275-288
Martijn Schrama,   “Wat u voor de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt u voor Mij gedaan.” Augustinus over hoofdstuk 25 van het evangelie volgens Matteüs (diverse sermones en Enarrationes in Psalmos), p. 289-308
Bernard Bruning,    Augustinus over hoogmoed en hebzucht versus genade, p. 309-321

Hoofdstuk 3: Geschiedenis en genade, voorbestemming en vrije wil. De periode 410-430
Jan den Boeft,    Zedenverval met de vaart van een bergstroom: Sallustius als Augustinus’ getuige à charge (De civitate Dei I-III), p. 325-340 
Amie van Wyk,    Christelike identiteit: Augustinus oor geloof, hoop en liefde (Enchiridion), p. 341-354 
Matthias Smalbrugge,    Predestinatie en de verbeelding van de persoon (Opus imperfectum contra Iulianum), p. 365-380
Mathijs Lamberigts,    “Niemand gelooft tegen zijn zin”: de late Augustinus over genade en vrije wil (Opus imperfectum contra Iulianum), p. 381-394 
Wessel ten Boom,   “Blinde zangers van God”: Augustinus, de Joden het Neoplatonisme (Adversus Iudaeos), p. 395-410)


Hoofdstuk 4: “Geweldige schaduw over Europa”? Aspecten van Augustinus’ doorwerking
Christoph Burger,    De receptie van Augustinus’ genadeleer: Gregorius van Rimini, Hugolinus van Orvieto, Erasmus en Luther (14de-16de eeuw), p. 413-427 
Wim François,    “De onweerlegbare vertolker van de thelogie”: Johannes Driedo over Schrift, Augustinus en de katholieke traditie (1533), p. 427-446 
Pieta van Beek,   “Dien opregten Outvader”: Anna Maria Schurman (1607-1678) over Augustinus, p. 447-463
Fred Verstappen,    Het visioen te Ostia, verbeeld door Arie Scheffer (1795-1858), p. 463-474 
Gilles Quispel,   Augustinus in Parijs (1954), p. 475-480 
Bert Blans,    Het bestaan als vraag, als liefde en als goede ordening van de gemeenschap: Augustinus gelezen door Martin Heidegger, Martha Nussbaum en Hannah Arendt (20ste – 21ste eeuw), p. 481-498

Literatuur, Registers, Personalia. 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021