Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Bluyssen - Waar liefde vraag, luistert God

Waar liefde vraagt, luistert God : Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus / Jan Bluyssen. – Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - 147 p. : 22 cm. – ISBN : 90-5625-170-8. - € 13,50 . - pb

[flaptekst] In dit boek legt Bluyssen getuigenis af van de diep gevoelde verwantschap met Augustinus. Hij wil deze inspirerende zoeker naar waarheid introduceren bij "niemandslanders" en "nieuwkomers in het geloof" van onze tijd. Sinds zijn aftreden als bisschop heeft Bluyssen de teksten van Augustinus intensief gelezen en herlezen: Hoe meer ik over hem las en hoorde, hoe sterker ik hem ging zien als een meevoelende lotgenoot en zelfs als goede vriend. Dat werd versterkt door de parallellen die te trekken zijn tussen de zeer woelige tijd waarin hij leefde en de culturele schokken van onze tijd. Niet minder ook door de open en wijze houding van waaruit hij Kerk en samenleving richting wees. Hij is door de eeuwen heen voor zeer velen herkenbaar geweest als een mens van vlees en bloed, als één van ons, tegelijk ook als een visionaire, betrouwbare voorganger. Hij moet dus ook aan mensen van onze dagen, mensen van het derde millennium, heel veel te bieden hebben.

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021