Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Eeuwig geluk

Eeuwig geluk : De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus / bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans ; ingeleid door Toon Bastiaensen. - Zoetermeer : Meinema, 2004. - (Ad Fontes). - 87 p. ; 23 cm. – ISBN: 90-211-4037-3. - € 14,50
Uitverkocht


[flaptekst] Carthago, begin 203 na Chr. Twee jonge,christelijke vrouwen laten zich arresteren: de adellijke Perpetua en de eenvoudige slavin Felicitas. Samen besluiten zij te sterven voor hun geloof. De martelaarsakte die hun verhaal vertelt, is een bijzonder document, vooral door het ingelaste autobiografische gedeelte dat nog door Perpetua zelf is geschreven. De tekst biedt daardoor een unieke mogelijkheid om heel direct iets te laten zien van het vroeg-christelijke vuur van geloof. Daarnaast geeft de tekst een aangrijpend beeld van de terechtstelling van de martelaressen en van hun mannelijke metgezellen. Verder bevat de uitgave drie preken van Augustinus die hij gehouden heeft op de feestdag van de martelaressen. Zij zijn voor hem het symbool voor eeuwig geluk.

INHOUD
Inleiding
Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis =
  Het lijdensverhaal van Perpetua en Felicitas 
  (Paralleltekst Latijn - Nederlands) 
Augustinus
  Sermo 280
  Sermo 281
  Sermo 282
  (Paralleltekst Latijn - Nederlands) 
Verantwoording  

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021