Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De orde [De ordine]

De orde [De ordine] / Augustinus ; ingeleid en vertaald door Cornelis Verhoeven. - Budel: Damnon, 2000.-  126 p. - hb . - ISBN: 90-5573-159-5. -
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat

[flaptekst]   Binnen het gigantische oeuvre van Aurelius Augustinus (354­-30 is het werkje dat hier in vertaling wordt aangeboden, op het eer­ste oog niet meer dan een fragment of een aanzet: drie dagen werk op een benijdenswaardig leven van drie kwart eeuw. Op zijn beurt is het maar een deel van de wijsgerige geschriften die Augustinus componeerde in de vruchtbare periode tussen de na­zomer van 386 en Pasen 387. Samen met zijn moeder Monnica, zijn geliefde zoon, van wie hij zei dat hij 'geboren was uit zijn zonde' (Belijdenissen IX.6), maar die hij 'Adeodatus', 'door God gegeven' noemde, en een aantal leerlingen en vrienden had hij zich teruggetrokken op een landgoed bij Milaan. Naar dit landgoed worden deze stenografisch vast­gelegde dialogen wel aangeduid als 'Cassiciacum-geschriften'.
    In De orde kan de lezer nauwkeurig volgen, hoe zulke ge­schriften tot stand kwamen. Het boek is georganiseerd als een antwoord op een brief in dichtvorm van Augustinus' vriend Zenobius, waarin die hem tot getuige maakt van zijn worste­ling met de aloude vraag naar het kwaad in de wereld, dat voor­al de goede mensen lijkt te treffen. Hierover houdt Augustinus drie dagen lang een gesprek waarbij behalve zijn broer Navigius ook zijn moeder Monnica aanwezig is en een enkele keer het woord voert, en waaraan verder wordt deelgenomen door zijn vriend Alypius, ook afkomstig uit Thagaste en later bisschop van die stad, en door Augustinus' jonge vrienden en leerlingen Trygetius en Licentius, een veelbelovende dichter en zoon van Romanianus, de vaderlijke vriend en beschermer van Augus­tinus.
    Veertig jaar later, als oude bisschop terugkijkt op zijn werk, maakt hij in zijn Nalezingen uit 427,
geen melding van de deelnemers aan het gesprek en hun bijdrage, maar lijkt hij De orde als literaire compositie en wijsgerig traktaat helemaal voor zijn eigen rekening te nemen. Hij schrijft daar: “In diezelfde tijd schreef ik tussen die boeken door die over de Academici handelen, ook twee boeken over de orde. Daarin wordt de belangrijke vraag besproken, of de ordening van de goddelijke voorzienigheid zich uitstrekt over alles, zowel het goede als het kwade. Maar toen ik zag, dat een zo moeilijk te begrijpen kwestie langs de weg van de gedachtewisseling maar heel moeizaam kon doordringen tot degenen met wie ik die be­sprak, gaf ik er de voorkeur aan iets te zeggen over een volgorde in de studie waardoor een stap vooruit gezet kan worden van het stoffelijke naar het onstoffelijke.”

inkijkexemplaar

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021