Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Over het gelukkige leven

Over het gelukkige leven [ De beata vita] / Augustinus; bezorgd, vertaald en van een inleiding en verklarende noten voorzien door dr. Rein Ferwerda. - Kampen: Agora, 2003. -  122 p. Hb. - ISBN: 90-3910881-1
Uitverkocht

[flaptekst] Hoe vind je het ware geluk in je leven? Over deze tijdloze vraag voerde Augustinus (354-430) een levendig filosofisch gesprek met enkele familieleden en leerlingen. Zijn conclusie: levensgeluk is alleen weggelegd voor wie God heeft leren kennen.
   Wat onder meer opvalt in deze boeiende dialoog - gevoerd op Augustinus' 32e verjaardag in het jaar 386 - is de manier waarop hij het erfgoed van de Grieks-Romeinse filosofie in het christelijk gedachtegoed integreert. Hij geeft blijk van een grote belezenheid en citeert stoïcijnse en neoplatoonse filosofen. Evenals veel Griekse kerkvaders verzoent hij het wijsgerige denken van de Oudheid met het christelijk geloof. Met deze wijze van redeneren, die hij altijd trouw gebleven is, heeft hij een grote invloed gehad op het westerse denken.
   Dit boek bewijst dat Augustinus’ worsteling met fundamentele vragen over het menselijk bestaan tot op de dag van vandaag de moeite van het lezen waard is.

INHOUD
Inleiding
  1. Het thema van het gelukkige leven bij schrijvers vóór Augustinus
  2. Het leven van Augustinus
  3. De deelnemers aan het gesprek in Cassiciacum
  4. Kort overzicht van de inhoud van Over het gelukkige leven 
 
5. Kleur, compositie en strekking van Over het gelukkige leven 
Beknopte bibliografie
Vertaling Over het gelukkige leven 
Heroverwegingen
[Retractationes 1,2]
De beata vita - Latijnse tekst
Retractationes 1,2
Register van namen

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021