Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Goed onderwijs

Goed onderwijs : Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen. - 4de druk. Eindhoven: Damon, 2018. 130 p. - ISBN: : 978 94 6340-140-1 (1ste druk 2008). - Pb (zonder Latijnse tekst) € 18,90

Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut – Studiesecretariaat

Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken? In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus (354-430) antwoorden op deze vragen. Hij schreef het boek op verzoek van een bekende uit Carthago, en het is direct gericht op de dagelijkse praktijk. Allereerst gaat Augustinus in op didactische punten. Hij benadrukt de manieren waarop een docent zijn eigen blijmoedigheid op peil kan houden. Vervolgens geeft hij een model-uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit de bijbel. Aan het slot volgt nog een tweede samenvatting daarvan in slechts enkele bladzijden.
     Veel van wat Augustinus in dit boek beschrijft is nog steeds van belang en in onze tijd toepasbaar voor iedereen die goed onderwijs wil geven. In het huidige onderwijsdebat krijgt het zelfs een verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege kerkvader kan ook voor moderne mensen een steun zijn. En de samenvattingen van de christelijke leer zijn minstens nuttig voor wie daarvan eigenlijk niet heel goed op de hoogte is.

In de 1ste, 2de en 3de druk is de vertaling afgedrukt naast de originele, Latijnse tekst. Vanaf de 4de druk ontbreekt de Latijnse tekst. 

inkijkexemplaar

Radiointerview met Vincent Hunink in Verum Bonum Pulchrum van 7 sept 2008. Tip: het interview begint bij 23 min. 20 sec. Start evt. de teller bij 23.20


INHOUD (tm 3de druk met Latijnse paralleltekst) 

INLEIDING:
  Aankomend leraar
  Deogratias, een bezorgde leraar
  Augustinus, een ervaren voorganger
  Geloofsvorming in de vroege kerk
  Goed onderwijs: christendom voor beginners
  Achtergronden
  Waarde en invloed
  Tekst en vertaling
  Bibliografie
    1. Latijnse tekstuitgaven
    2. Vertalingen
        a. Nederlandse vertalingen (chronologisch)
        b. buitenlandse vertalingen (op taal, chronologie en vertaler) 
            Duits , Engels, Frans, Italiaans, Spaans
   3. Achtergrondliteratuur
VERTALING: Goed onderwijs (Latijn - Nederlands)
  Voorwoord (1-4)
  1. Goed onderwijs geven: 
     Het verhaal vertellen (paragraaf 5-10) 
     Instructie en bemoediging per doelgroep (paragraaf 11-13)
     Blijmoedig doceren (paragraaf 14-22)
  2. Praktische inleiding in het christendom:
      Verschillende doelgroepen (par. 23-24)
         Modelbetoog (par. 24-49):
             De juiste motivatie ( par. 24-27)
             Rondgang door het Oude Testament (par. 28-39)
             Rondgang door het Nieuwe Testament (par. 39-49)
      Verdere instructie (par. 50)
  3. Het christendom in een kwartier:
      Aanleiding (par. 51)
      Verkort modelbetoog: kern van de leer (par. 52-55)
Register op bijbelteksten
Over de vertalers

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021