Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Gelukkig leven [luister cd]

Gelukkig leven : zeven preken van Augustinus [cd-rom] / Aurelius Augustinus ; vertaald en voorgelezen door Anke Tigchelaar, Annemarie Six-Wienen, Joost van Neer, Vincent Hunink ; ingeleid door Hans van Reisen. – ISBN cd-rom: 978-90-5573887-8 . - € 12,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat.

Zeven preken van Augustinus, voorgelezen door de vertalers zelf. Een uniek project in samenwerking met uitgeverij Damon.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Rond het jaar 400 kwamen mensen van heinde en verre om de woorden van de befaamde bisschop te horen of in opdracht in snelschrift op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van Augustinus bewaard gebleven. Daarvan zijn er in de afgelopen jaren vele in het Nederlands vertaald.
     Op deze cd zijn zeven preken te beluisteren. Elke preek duurt zo'n tien minuten. Aan bijna elke preek gaat een stukje bijbeltekst vooraf. Zo'n evangeliepassage vormt dan de aanleiding voor de betreffende preek. De lezing ervan helpt om de preek te begrijpen.  Bijbelteksten en preken worden voorgelezen door verschillende vertalers. Bij hun werk om de Latijnse teksten in het Nederlands om te zetten hebben zij erop gelet dat de vertalingen geschikt zijn om te worden voorgelezen.
     In deze preken is Augustinus te beluisteren als een betrokken pastor, een creatief bijbeluitlegger en een diepzinnig theoloog. Als geen ander uit de vijfde eeuw heeft hij zich ingespannen om de rijkdom van bijbelse geschriften en liturgische thema's voor allerlei mensen toegankelijk te maken en hen te helpen zoeken naar een gelukkig leven.
    De voorgelezen evangeliefragmenten zijn grotendeels ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling maar op enkele onderdelen aangepast aan de vertaling van de Latijnse Bijbel zoals Augustinus die las.

 

INHOUD
1.   evangelietekst: Mt 11,28-30 (gelezen door Anke Tigchelaar) en sermo 70 : In de beproeving het einde (gelezen door Joost van Neer) uit: Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs. -
2.   evangelietekst: Joh 1,1-3 (gelezen door Vincent Hunink) en sermo 120 : Het Woord aan het woord (gelezen door Annemarie Six - Wienen) uit: De weg komt naar u toe: preken over teksten uit het Johannesevangelie. -
3.   evangelietekst: Mt 19,16-17 (gelezen door Joost van Neer) en sermo 84 : Gelukkig leven (gelezen door Anke Tigchelaar) uit: Van aangezicht tot aangezicht. -
4.   evangelietekst: Lc 16,19-31 (gelezen door Joost van Neer) en sermo 367 : Stuur vast iets vooruit (gelezen door Annemarie Six - Wienen) uit : Als korrels tussen kaf. -
5.   evangelietekst: Lc 10,38-42 (gelezen door Anke Tigchelaar) en sermo 104 : Hollen of stilstaan (gelezen door Vincent Hunink) uit : Als korrels tussen kaf. -
6.   evangelietekst Mt 7,6-8 (gelezen door Joost van Neer) en sermo 60A : Vrouw, groot is uw geloof (gelezen door Anke Tigchelaar) uit : Van aangezicht tot aangezicht. -
7.   evangelietekst: Joh 20,19-23 (gelezen door Annemarie Six - Wienen) en sermo 247 : Door dichte deuren (gelezen door Joost van Neer) uit : Als licht in het hart: preken voor het liturgisch jaar. –

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021