Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Psalm tegen de donatisten

Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra partem Donati] / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. – Budel: Damon, 2005. – 94 p. – ISBN : 90-5573-640-6. – € 12,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - afd. studie

Augustinus heeft veel energie besteed aan de weerlegging van ketterijen. De donatisten, volgelingen van de afgescheiden bisschop Donatus, vormden wel een van zijn meest hardnekkige tegenstanders. Deze christelijke fundamentalisten uit Noord-Afrika bepleitten een volledig zuivere kerk zonder compromissen. Zij wilden geen banden met de kerk van Rome en de Romeinse overheid. Augustinus vatte de strijd tegen hen op en ging daarbij ongebruikelijke middelen niet uit de weg. Met het lange gedicht "Psalm tegen de donatisten" geeft hij zijn eigen kerkgangers een middel in handen om zelf de donatisten van repliek te dienen. Het gedicht is geschreven in eenvoudig Latijn, ontdaan van alle franje: het hele kerkvolk moest de zaak kunnen begrijpen. Dit unieke gedicht krijgt meestal weinig aandacht. Klassiek geschoolde geleerden vinden de volkse tekst de erudiete kerkvader haast onwaardig. Augustinus blijkt ook hier al zijn talenten als redenaar en schrijver in te zetten voor de "goede zaak".
    De "Psalmus contra partem Donati" neemt een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van de Europese poëzie. Het is namelijk een unieke getuigenis van de ontwikkeling naar de ritmische Latijnse poëzie van de middeleeuwen.

inkijkexemplaar

INHOUD
Inleiding
Augustini Psalmus contra partem Donati [Latijnse tekst]
Augustinus Psalm tegen de Donatisten [vertaling]
Toelichting
Over tekst en vertaling
Literatuur

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021