Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Schrift - Augustinus en de bijbel

Augustinus en de Bijbel: Themanummer van Schrift, tweemaandelijks tijdschrift over de Bijbel, ISSN 0167-3114; nummer 215 (oktober 2004) p. 134-180. – € 5,25
Uitverkocht. 

Themanummer in samenwerking met het Augustijns Instituut Eindhoven. –
INHOUD
Augustinus en de bijbel / Hans van Reisen
Het hert dat dorst van verlangen: Augustinus commentaar om psalm 42 / Martijn Schrama
Augustinus en het evangelie volgens Matteüs: een preek tegen selectief bijbellezen / Joost van Neer
Twee zussen als beeld van het leven in geloof: Augustinus over Jezus te gast bij Marta en Maria (Lucas 10,38-43) / Hans van Reisen
De lastige spagaat van huwelijk en lichamelijkheid bij Augustinus / Willemien Otten
Elke ketter zijn letter? Augustinus’ vroege schriftuitleg en de manicheeërs / Hans van Oort
“Dat zijn wij!” Augustinus in debat met de joden over het Oude Testament / Wessel H. ten Boom
Lezen met Augustinus / Ineke Sluiter
Nederlandse literatuur van en over Augustinus
Naschrift: Denken op de grens / Gerard van Broekhuizen.

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021