Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Heiliging - Op zoek naar wie eeuwig leeft

Op zoek naar wie eeuwig leeft / Hans van Reisen. - in: Heiliging: Nieuw en Oud, 54ste jrg (2004) nr 3, p. 113-133. - Prijs € 5,-
Uitverkocht.

Themanummer over dood en sterven. Hoe probeert Augustinus zijn tijdgenoten de christelijke visie op dood en eeuwig leven uit te leggen? Centraal staat Augustinus' De civitate Dei, boek 22.

Andere bijdragen van Hans van Reisen in Heiliging m.b.t Augustinus:
- De aarde zoals de hemel? Augustinus over het Onzevader, in: Heiliging "Bid en droom" , jrg 52 januari 2002. p. 2-21.
- Woord van genezing,  Augustinus over gezondheid, in: Heiliging "Nieuw en oud" jrg 53 maart 2003, p. 24-36
themanummer 'Abraham' jrg 58 juli-september 2008 (in samenwerking met anderen) 

Heiliging is een tijdschrift van de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken. Het verschijnt driemaandelijks. Inlichtingen en abonnement:
Heiliging, Sint-Andriesabdij, Zevenkerken 4, 8200 Brugge. Tel : 050 40 61 80, fax : 050 40 61 92, e-mail: leonvanluchene@hotmail.com of website: www.abdijzevenkerken.be 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021