Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Reisen - Bij Augustinus te gast

Bij Augustinus te gast: Handleiding voor het groepsgewijs lezen van Augustinus / Hans van Reisen. - Eindhoven: Augustijns Instituut, 2003. - 55 p. - ISBN: 90-801762-8-1. - € 8,-
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat.

Richtlijnen om zelfstandig of in een groep teksten van Augustinus te lezen en te bespreken.
Bevat een handreiking voor tekstanalyse, voorbeeldteksten met leessuggesties en vragen, verwijzingen naar geschikte literatuur

INHOUD:
Inleiding.
1. Augustinus, bisschop van de havenstad Hippo Regius
   1. Beknopt overzicht van zijn leven
   2. Betekenis van zijn werk en geschrifen in de Lage Landen
2. Augustinus lezen
   1. Teksten lezen
   2. Teksten begrijpen
   3. Teksten bespreken
   4. Teksten evalueren
   5. Kaders bij het lezen:
       stijl, bijbelgebruik, geloofsruimte:
          De vraag naar God, De betekenis van Jezus Christus, De opbouw van de geloofsgemeenschap
3. Mogelijkheden
    1. Preken
    2. Verklaringen en bijbelteksten
    3. Beschouwingen over geloofsthema's
4. Voorbeelden
    1. Een preek : sermo 108 Nog vele jaren?
    2. Tekstverklaring: De andere wang (De sermone Domini in monte 1,56-57)
    3. Beschouwing: God in mijn geheugen? (Confessiones 10, 36-38)
Beknopte literatuurlijst.
Tot slot.

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021