Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Bavel - Sint-AUGUSTINUS

Sint AUGUSTINUS / Onder leiding van Tarsicius J. van Bavel ; in samenwerking met Bernard Bruning. – Brussel : Mercatorfonds; Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2007 . – 320 p. : 225 ill in kleur ; 32,5 x 24,5 cm. . –

ISBN : Nederlandse editie 978-90--6153-731-1
ISBN édition Française : 90-6153-732-8.
ISBN English editon : 90-6153-733-5.
ISBN Spanish edition : 90-6153-789-2. - 
 diverse prijzen, was € 69,-  Hardback.
Uitverkocht op het Augustijns Instituut Eindhoven.
Te bestellen bij het Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee 
(zie Mercatorfonds)

[flaptekst] Augustinus van Hippo was een veelzijdige persoonlijkheid: intellectueel en mysticus, geleerde en kerkvader, bisschop en monnik, filosoof en bijbels denker. Geschriften als De civitate Dei ( = De stad Gods) of zijn Confessiones ( = Belijdenissen) behoren al eeuwen lang tot de wereldliteratuur. De Confessiones zijn het eerste werk in de cultuurgeschiedenis waarin iemand uitvoerig over zichzelf schrijft en daarmee de mens zelf in het middelpunt van de geschiedenis plaatst.

De iconografische traditie heeft Augustinus onthouden als de man met het brandende hart. Dit boek belicht het rusteloze hart van Augustinus vanuit een brede waaier aan invalshoeken. Meer dan twintig specialisten verdiepen zich in dit uitvoerige en prachtig geïllustreerde boek in de persoon en zijn denken. Augustinus heeft het vuur van de liefde niet alleen nagelaten in zijn Leefregel, waarvan vele religieuzen gebruik hebben gemaakt, of in de originaliteit van zijn talloze geschriften die tot op vandaag worden bestudeerd, maar ook in de kracht van zijn werk in de kerk van Noord-Afrika. Naast een veelzijdige en zorgvuldige denker, was hij ook een zorgzame bisschop, die echt omkeek naar zijn volk. Augustinus heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de geschiedenis van het Westen en tot ver daarbuiten.

INHOUD
Inleiding: Sint Augustinus, een fascinerende man / Robert F. Prevost
1 Zijn leven 
  1.1 Een Afrikaanse bisschop in dienst van zijn volk / Serge Lancel + 
  1.2 Augustinus en Monnica: grondlijnen van de verhouding die de grondlijnen van een leven hebben uitgezet / Larissa C. Seelbach
  1.3 Regel voor de gemeenschap / Tarsicius J. van Bavel +
  1.4 Augustinus’ baanbrekende model van religieus leven en de Orde van Sint Augustinus / Miguel A. Orcasitas
2 Zijn geschriften
  2.1. De Confessiones, het meest gelezen werk van Augustinus / Cornelius P. Mayer
  2.2. De stad van God / Robert A. Markus
  2.3. Het onuitspreekbare op onuitsprekelijke wijze zien : De trinitate / Tarsicius J. van Bavel 
3 De Bijbel
  3.1. Hoe Augustinus de bijbel leest / Martine Dulaey
  3.2. “Het hert dat dorst van verlangen”: Augustinus’ commentaar op Psalm 42 / Martijn Schrama
  3.3. Preken over het Johannesevangelie / George Lawless
  3.4 Augustinus als predikant / Allan Fitzgerald
4 Theologie en spiritualiteit 
   4.1. De filosofische traditie in Cassiciacum / Roland J. Teske
   4.2 De vroege werken (386-396) / Carol Harrison
   4.3 Het manicheïsme van Augustinus / J. Kevin Coyle
   4.4. Het donatisme / Serge Lancel + 
   4.5 De kerk bij Augustinus / Maria G. Mara
   4.6 Augustinus en het pelagianisme / Mathijs Lamberigts
   4.7 Leven van genade / Donato Ogliari
   4.8 Augustinus over Christus en de Drievuldigheid / Rowan Williams
   4.9 Augustijnse spiritualiteit / Thomas F. Martin
   4.10 De idee van de 'Christus totus' / Tarsicius J. van Bavel +
   4.11 Hoogmoed versus deemoed / Bernard Bruning
   4.12 De spiritualiteit van Augustinus in het begin van de 21ste eeuw / John Rist
   4.13 Donkere schoonheid : Theologische esthetiek bij Augustinus / Matthias Smalbrugge

Sint Augustinus, een fascinerend man
[Gedeelte uit de inleiding van Sint Augustinus, een fascinerend man, geschreven door Robert F. Prevost, generaal van de Orde der Augustijnen]: 
     Augustinus van Hippo in enkele regels voorstellen is een onbegonnen werk. Hij was monnik en bisschop, maar hij is ook een van de grote kerkleraren. Bovendien overstijgt hij de grenzen van de kerkgeschiedenis en van het religieuze denken. Hij wordt wel eens de eerste van de modernen genoemd, onder meer omdat hij het hoofdpersonage is van een van de ontroerendste autobiografieën die ooit werden geschreven. De invloed van zijn denken op de westerse cultuur is nauwelijks te overschatten. Het is niet overdreven te stellen dat waarschijnlijk geen enkele auteur het verschijnsel van de religieuze ervaring even diepgaand heeft geanalyseerd als hij. Al deze elementen samen verklaren ongetwijfeld waarom Augustinus ook vandaag nog zo belangrijk is en waarom hij in de eenentwintigste eeuw nog altijd zo’n sterke aantrekkingskracht uitoefent op mensen van allerlei slag, mannen en vrouwen, gelovigen, agnostici en ongelovigen, intellectuelen en eenvoudige zoekers.
     Dit boek over Augustinus benadert deze indrukwekkende persoonlijkheid, de man van het rusteloze hart, vanuit verschillende invalshoeken en schetst een geslaagd portret van wat hij op vele gebieden voor de mensheid betekend heeft. Het boek werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen vier vooraanstaande instituten van de Orde van Sint-Augustinus, die bekend staan om hun hoge intellectuele niveau en die zich al jarenlang toeleggen op de studie en de bekendmaking van het denken van Augustinus: het Augustijns Historisch Instituut in Leuven (België), het Augustijns Instituut in Eindhoven (Nederland), het Augustijns Patristisch Instituut in Rome (Italië) en het Augustijns Instituut van de Villanova University in de Verenigde Staten. Het boek bevat bijdragen van gerenommeerde Augustinusspecialisten van deze en andere instellingen en van geleerden die op andere gebieden hun sporen hebben verdiend. De 24 essays behandelen de belangrijkste items in verband met het leven en de werken van Augustinus. Ze zijn ondergebracht in vijf delen : leven, werken, exegese, theologie en spiritualiteit. 

==

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021