Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Belijdenissen - tekstkeuze

Belijdenissen / Augustinus ; tekstkeuze en inleiding [door] Carolinne White ; vertaling [uit het Latijn door] Joost van Neer, Wim Sleddens en Anke Tigchelaar. - Baarn: Ten Have, 2001. - 93 p.: ill. - ISBN : 90-259-5249-6. -
Uitverkocht 

Keuze van 37 fragmenten uit de Belijdenissen [Confessiones]. De teksten worden omlijst door 17 illustraties uit de middeleeuwse handschriftenverzameling van de British Library in Londen.

 

INHOUD:

Inleiding
Op zoek naar God (Confessiones boek 1,par.1)

Waar bent u, mijn God? (1,4-5)

Het kind dat ik was (1,30-31)
Een onrustige jeugd (2, 1-2)
Ik steel peren (2, 8-9)
De diefstal die ik pleegde (2, 12)
In de zonde zoeken we het goede (2, 13-14)
Verliefd op de liefde (3,1)
Mijn geliefde (4,2)
De vreugde van vriendschap (4,7)
In rouw om een vriend (4,9)
De bitterheid van het verlies (4,11)

De tijd heelt alle wonden (4,13)
Het geluk van een bedelaar (6,9)
Seksualiteit en huwelijk (6, 21-22)
Op zoek naar U (7, 11)

Het licht van God (7,16)

De aard van het goede (7, 18 en 21)
Kwaad bestaat niet (7,19)
Wat ís (7,23)

De bekoring van de zonde (8,12)

De heilige Antonius (8,14)

Het verhaal van Ponticianus (8,15)
U confronteert me met mezelf (8, 16-17)
Vrouwe onthouding (8, 19 en 26-27)
Mijn bekering (8, 28-30)
Wie ben ik? (9,1)

Het visioen in Ostia (9,23-25)

Wat is mijn belijdenis waard? (10, 2-3)

Mijn liefde voor u, Heer (10, 8)

Wat betekent herinnering? (10, 26)

Een echt gelukkig leven (10,32-33)
De drang naar bezit (10, 53)

De hang naar kennis (10, 54-55)

De behoefte aan waardering (10,59)
Onderweg naar de waarheid (10, 65)
Uw Goedheid (13,1)

Lijst van illustraties

Verantwoording

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021