Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Reisen - Augustinus, bisschop van Hippo

Augustinus, bisschop van Hippo : Beknopt overzicht van Augustinus' leven en werk / Hans van Reisen. - 4de gewijzigde dr. - Eindhoven: Augustijns Instituut, 2002. - ISBN : 90-801762-9 x. of 13-978-90-801762 9-4 - 38 p. - € 3,50
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecr.Introductie op leven en belangrijkste werken van Augustinus.
Inhoud:
Woord vooraf
1. Leven van Augustinus
    a. Als vrijbuiter in het Romeinse rijk
    b. Manicheeërs, Arianen, Neoplatonisten, Donatisten
    c.  Als bisschop van Hippo
    d. Pelagianen
2.  Werken van Augustinus: enkele hoofdlijnen
     a. Eerste geschriften: vriendschappelijke gesprekken
     b.  Geschriften door contracten met manicheeeërs
     c. Bijbeluitleg
     d. Rechtspraak en bestuur
     e. Brieven
     f. Belijdenisse
     g. Over de Drievuldigheid
     h. Geschriften door contacten met donatisten
      i. Over de Stad van God
     j. Geschriften door contacten met pelagianan
3.  Teksten van Augustinus
     a. Latijnse teksten
     b.  Vertalingen
4.  Inleidende literatuur en belangrijke hulpmiddelen
     a. Inleidende literatuur
     b. Belangrijke hulpmiddelen
         Bibliografische hulpmiddelen
         Hulpmiddelen bij het vertalen
         Onderzoek met de cd-rom

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021