Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van Reisen - Met Augustinus aan de slag

Met Augustinus aan de slag : Hulpboek voor de studie van Augustinus / Hans van Reisen; 3de uitgebr. dr. - Eindhoven: Augustijns Instituut, 2002. ISBN : 90-801762-3. - € 11,50
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut

Dit hulpboek bevat diverse overzichtslijsten : een lijst met de Latijnse titels van de werken van Augustinus inclusief afkortingen, jaartal en inhoudsbeschrijving van de werken ; diverse overzichten van de belangrijkste Latijnse tekstuitgaven en vertalingen per werk. Een bibliografisch overzicht van de hulpmiddelen bij de studie van Augustinus en een adressenlijst completeren het geheel.

Veel van deze informatie is in de databank Opera omnia Augustini opgenomen en wordt alleen in deze databank geactualiseerd.

INHOUD
Ter inleiding
I  Het oeuvre van Augustinus
 1 De geschriften van Augustinus: ordening, titels en indeling
 2 Overzicht van de werken van Augustinus geordend op code, afkorting en titel
 3 Chronologisch overzicht van de werken
 4 Latijnse tekstuitgaven
 5 Overzicht algemene Latijnse tekstuitgaven
 6 Overzicht bijzondere Latijnse tekstuitgaven
II   Vertalingen en andere hulpmiddelen
 7  Nederlandse vertalingen
 8  Engelse vertalingen
 9  Duitse vertalingen
10 Franse vertalingen
11 Spaanse vertalingen
12 Italiaanse vertalingen
13 Overzicht buitenlandse vertalingen
14 Concordanties
15 Woordenboeken en naslagwerken
16 Biblia Sacra
17 Bibliografieën
18 Tijdschriften
19 Instellingen en adressen

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021