Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Brood om van te leven

Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint. € 49,90 

'Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?' De vraag is afkomstig uit de eerste verhandeling in deze bundel en vormt de afsluiting van een plechtige inleiding op een prachtige toespraak van Augustinus (354-430). De bisschop van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius geeft daarin een zorgvuldige toelichting op een bekend verhaal uit het evangelie volgens Johannes (6,1-14). De evangelieschrijver bericht ons daarin over een wonderbaarlijk teken van Jezus, waarbij een omvangrijke menigte rijkelijk wordt gevoed met slechts vijf gerstebroden en twee vissen. In de verhandeling komt bijna elk onderdeel van het evangelieverhaal aan de orde.

Deze bundel bevat de verhandelingen 24-54 en vormt een vervolg op de uitgave Geef mij te drinken (1-23). Ook de verhandelingen van deze tweede serie zijn oorspronkelijk als preek gehouden. Zij vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 6 tot en met 12 van het Johannesevangelie. De preken zijn kort na elkaar uitgesproken. Daardoor geven ze een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als predikant en pastor. Dit boek biedt van deze preken de eerste volledige Nederlandse vertaling.

De titel van het boek Brood om van te leven verwijst naar Joh 6,35 en 48. Jezus duidt zich daar aan als het brood dat leven geeft. De evangelist beschrijft hoe daarover misverstanden ontstaan. Die zijn zoals zo vaak het gevolg van al te letterlijke interpretaties van Jezus’ woorden. Naar Augustinus’ overtuiging is ook het voorgelezen woord uit de Schrift brood dat leven geeft.

De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de zorgvuldige manier waarop Augustinus de soms moeilijke toespraken van Jezus in dit evangelie geduldig voor zijn toehoorders en toekomstige lezers heeft toegelicht.

Dagverslag 

Inkijkexemplaar   

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud. 

INHOUD

Inleiding 9-42
Praktische informatie 43-46
Literatuur  47-68
Vertaling  

Verhandeling 24 Vijf broden, twee vissen 71
Verhandeling 25 Storm op het meer 78
Verhandeling 26 Brood om van te leven 100
Verhandeling 27 De Geest maakt levend 118
Verhandeling 28 Verborgen op het feest 131
Verhandeling 29 Niet uit op eigen eer 144
Verhandeling 30 Oordelen zonder aanzien des persoons 152
Verhandeling 31 Het uur is nog niet gekomen 161
Verhandeling 32 Rivieren van levend water 173
Verhandeling 33 Rechtvaardig en zachtmoedig 183
Verhandeling 34 Op zoek naar het ware licht 192
Verhandeling 35 Het licht getuigt van zichzelf 204
Verhandeling 36 Niet met menselijke maatstaven geoordeeld 215
Verhandeling 37 Wat lijkt Hij op zijn Vader! 231
Verhandeling 38 Geloven in God die is 242
Verhandeling 39 Één in God 255
Verhandeling 40 Werkelijk leerling van de Heer 264
Verhandeling 41 Verslaafd aan de liefde 277
Verhandeling 42 Afstammeling van Abraham 293
Verhandeling 43 God van Abraham 307
Verhandeling 44 Blinde ziend en ziende blind 322
Verhandeling 45 Door de deur van de schaapskooi 336
Verhandeling 46 Wie is de huurling van de goede herder? 353
Verhandeling 47 Deur en herder 363
Verhandeling 48 Hand in hand 380
Verhandeling 49 Lazarus: vier dagen dood 391
Verhandeling 50 Nardusolie voor de voeten van de Heer 415
Verhandeling 51 Dienstbaar zijn in Christus’ naam 427
Verhandeling 52 Als een graankorrel hoog verheven 437
Verhandeling 53 Wie herkent de machtige arm van de Heer? 449
Verhandeling 54 Gezonden om te redden 461

Registers 471
Over de vertalers 487

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021