Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Egmond, Merciful Severity

Merciful Severity: Augustine of Hippo's early thought on the redemptive function of divine judgment / Bart van Egmond. - 2015. 254 p. ISBN: - 

verkorte INHOUD
1. Introduction
2. Cassiciacum: The discipline of fortune and dialogue
3. God's pedagogy of the embodied soul: Augustine before his ordination (387-391)
4. Reappropriating Paul and exercising discipline: Augustine during his presbyterate (391-397)
5. Confessions: God's lawsuit with Augustine between the deferral and the reception of baptism
6. Conclusions
7. Bibliography
Samenvatting
Curriculum Vitae

 

Een proefschrift over de barmhartige strengheid en de betekenis van Gods oordeel voor de redding van de mens in het vroege denken van Augustinus.

Tegenwoordig zijn veel christenen Gods barmhartigheid en Gods (straffende) gerechtigheid als tegenstellingen gaan ervaren. Hoe valt zijn liefde bijvoorbeeld te rijmen met de opdracht hele volken uit te roeien? Wat heeft zijn liefde te maken met de dood van zijn Zoon aan het kruis? Hoe verhoudt Hij zich tot mensen in hun lijden? Hoewel deze vragen gesteld worden in een nieuwe cultuurhistorische context, zijn ze niet nieuw. In zijn proefschrift onderzoekt Bart van Egmond hoe bisschop Augustinus van Hippo in de vierde eeuw n.Chr. met deze vragen worstelde. Augustinus deed dat in gesprek met Manichese christenen en filosofische stromingen van zijn tijd. Zijn denken hierover ontwikkelde zich in de eerste tien jaar van zijn theologisch schrijverschap.

Eén van de uitkomsten van het proefschrift is dat, in tegenstelling tot wat veel onderzoekers stellen, straf en dwang vanaf het begin een belangrijke plaats innemen in Augustinus’ visie op Gods heilspedagogie. Daarin deelt hij de pedagogische visie op het lijden van bijvoorbeeld de Stoa en de Neoplatonisten. Tegelijk legt Augustinus steeds meer nadruk op de betekenis van de straf die Christus droeg voor de verlossing van de mens. De troost onder de straffen die wij lijden is niet primair hun pedagogische betekenis, maar het feit dat Christus onze dood gedragen heeft, en daarmee de gelovigen verlost heeft van de rechtsclaim van het kwaad.

Bart van EgmondBart van Egmond studeerde aan de Theologische Universiteit Kampen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. 

Dit proefschrift is cum laude verdedigd op 3 juni 2015 om 15.00 aan de TU Kampen. 
Promotoren: prof. dr. B. Kamphuis (TU Kampen) en prof. dr. Mathijs Lamberigts (KU Leuven). Copromotoren: prof. dr. E.A. de Boer (TU Kampen) en dr. A. Dupont (KU Leuven). 

Op 4 juni werd naar aanleiding van de promotie een symposium gehouden over lijden, straf en zonde in historisch, Bijbels, systematisch en pastoraal perspectief onder de titel ‘Is Augustinus onder de vrienden van Job?’ 

  
Interview met Bart van Egmond op 2 mei 2015 in tijdschrift Onderweg p. 12-15 door Jordi Kooiman, zie www.onderwegonline.nl ; op 2 juni 2015 in het Nederlands Dagblad door Gerard ter Horst zie www.nd.nl

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021