Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Door het vuur voor de armen

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius / Aurelius Augustinus (354-430), Aurelius Prudentius, Gregorius van Tours, Jacobus de Voragine, Ambrosius (339-397), Leo de Grote, Maximus van Turijn, Petrus Chrysologus ; vertaald door Arie Akkermans, Carolien Hilhorst-Boink, Hans Tevel, Hans van Reisen, Ton Hilhorst, Vincent Hunink.
ISBN: 9789460362132,   168 p. pb met kleurkatern  € 16,90 


In Nederland en Vlaanderen zijn ruim negentig kerken en kapellen aan Laurentius gewijd. Dat is opmerkelijk voor een heilige die ergens uit het huidige Noord-Spanje afkomstig was en in Rome de marteldood stierf, waarschijnlijk op 10 augustus 258. In onze Lage Landen heeft Laurentius nooit een voetstap gezet. Toch kent de waardering voor hem op enkele plaatsen hier al een lange geschiedenis van meer dan duizend jaar.

Voor deze bundel werden de oudste getuigenissen over Laurentius bijeengebracht. Zij dateren van de vierde tot en met de dertiende eeuw. De teksten zijn afkomstig van Ambrosius, Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Leo de Grote, Maximus van Turijn, Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine. Meestal gaat het om preken, die gehouden zijn op Laurentius’ feestdag. Maar onder de geselecteerde bronnen bevinden zich ook andere literaire genres.

Elke auteur geeft een eigen kleur aan wat hij in Laurentius waardeert en bewondert. Daardoor ontstaat een prachtig beeld van de heilige, die vooral befaamd werd door zijn zorg voor de armen en de manier waarop hij voor hen door het vuur is gegaan. Aan de vertalingen hebben verschillende classici meegewerkt. Het resultaat biedt een mooie weergave van de diverse stijlen in de Latijnse bronnen.

In het boek zijn acht kleurenafbeeldingen opgenomen. 

inkijkexemplaar

 

INHOUD
Inleiding  7
    Wie is Laurentius? 8
    Invloed 9
    Ambrosius 12
    Prudentius 13
    Augustinus 14
    Petrus Chrysologus 17
    Leo de Grote 17
    Maximus van Turijn 18
    Gregorius van Tours 19
    Johannes de Voragine 20
    Beeld van Laurentius 21
Verantwoording van de afbeeldingen 23
      Hans van Reisen

Ambrosius
    De officiis 1,205-207 Een bijzonder gevecht 24
    De officiis 2,140-141 Een schat in aarden potten 27
    vertaling Arie Akkermans
Prudentius
    Liber Peristefanon 2 Hymne op Laurentius 29
    vertaling Vincent Hunink

Augustinus
    Sermo 302 Doe wat goed is en de overheid zal u prijzen 52
    Sermo 303 Karren vol armen 74
    Sermo 304 Koude vlammen 78
    Sermo 305 Luisteren naar de eerste graankorrel 84
    Sermo 305A Niet te zwaar, maar ook niet te oppervlakkig 90
    vertaling Arie Akkermans, Elisabeth Ketwich-Verschuur
   In Iohannis euangelium tractatus 27,12
   Verblijf in de Heer 108
   vertaling Hans Tevel

Petrus Chrysologus
    Sermo 135 Bidden om navolgers 110
    vertaling Arie Akkermans
Leo de Grote
    Tractatus 85 Buitengewone geestkracht 114
    vertaling Arie Akkermans
Maximus van Turijn
    Sermo 4 Vuur van buiten en vuur van binnen 119
    Sermo 24 Een echt mosterdzaadje 123
    vertaling Arie Akkermans
Maximus II van Turijn
    Homilia 74 Wees niet bedroefd 127
    Homilia 75 Onschuldig door eenvoud, sterk door moed 130
    Homilia 76 Een nieuwe David 134
    vertaling Arie Akkermans
Gregorius van Tours
    Miracula 1,42 (41) Een wonderbare balk 137
    vertaling Vincent Hunink
Jacobus de Voragine
    Legenda aurea 113 Sint Laurentius, martelaar 140
    vertaling Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst-Boink

Over de medewerkers aan deze bundel 166

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021