Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Augustijns Instituut > Leerstoel Augustijnse Studies
zoeken
printen

Leerstoel Augustijnse Studies

 

In het verlengde van de doelstelling van het Augustijns Instituut richtte het Bestuur van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen de Bijzondere Leerstoel Augustijnse Studies op. Het bestuur beoogt hiermee de bestudering te bevorderen van Augustinus’ werken, van het augustinisme en van de geschriften uit de academische traditie van de orde. Aldus wil het bestuur een bijdrage leveren aan de profilering van de universiteit als instantie, waar hedendaagse zingevingsvraagstukken vanuit de christelijke traditie worden bestudeerd. De Bijzondere Leerstoel Augustijnse Studies stond van 2002 tot en met 2012 onder auspiciën van de Nederlandse Augustijnen. 
                De Bijzondere Leerstoel Augustijnse Studies is per 1 januari 2002 gevestigd aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT, later opgegeaan in de TST)  aan de Universiteit van Tilburg en per 8 juni 2006 tevens aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, leerstoelhouder is prof.dr Paul van Geest.

Van 2008 tot en met 2018 was Paul van Geest tevens als directeur verbonden aan de het Interuniversitaire Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO), zie patristica.nl. In februari 2019 veranderde de naam van het CPO in Centre for the Study of Early Christianity, met als directeuren prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) en prof. dr. Bart Koet (TST). Tot 2024 is de VU penvoerder van het centrum, zie CSEC.  

 

 prof. dr. Paul van Geest prof.dr. Paul van Geest

 

Inaugurele redes : 
•   Integriteit als weg naar God: Over de spiritualiteit van Augustinus / Paul van Geest. - Utrecht: KTU, 2002.- 68p. - ISBN: 90-70660-42-3. 

•   Stellig maar onzeker : Augustinus over de wereld en God / Paul van Geest. Amsterdam : VU, 2006. later bewerkt tot de handelseditie:
•   Stellig maar onzeker, Augustinus' benadering van God / Paul van Geest. – Budel : Damon, 2007. – 256 p. – ISBN : 978-90-5573742-0 . - € 24,90  

Leerstoelhouder

prof. dr. Paul van Geest
Expertise  en publicatiesTiU  Paul van Geest aan de Tilburg School of Catholic Theology 
Expertise en publicaties VU  Paul van Geest aan de VU- Vrije Universiteit Amsterdam

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Van Geest - Integriteit als weg naar God: Over spiritualiteit van Augustinus
Integriteit als weg naar God: Over de spiritualiteit van Augustinus / Paul van Geest. - Utrecht: KTU, 2002.- 68p. - ISBN: 90-70660-42-3. lees verder

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

Snel naar

Publicaties- Vertalingen
Publicaties- Studies 

Webarchief  
overzicht van
liturgische teksten, of
tekstfragmenten
 of
citaten uit het werk van Augustinus

Snel naar

Databank Opera omnia
Augustini
 
 
Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten 

sitemap  
zie link bovenaan in deze kolom 

11 Maart 2019