Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Thematisch overzicht van citaten op deze site 

 

meer citaten zie ook het Liturgisch jaar of Augustinus' leven > citaten

  link titel preekbundel of tekst


Barmhartigheid
   V30 Zeven werken van Barmhartigheid verwijzingen naar teksten
Bidden
  Geb Gebed tot God na de preek  in: Van Bavel, verlangen
   V38 Hoe moet je bidden?   tract. Eu. Joh. 10,1 
   V31

Heer, vergroot ons geloof

sermo 80,2

  V19

Heilig is Gods naam

sermones 56-59 ;
s.Dom.m. 2,19

    'Pak op en lees' : de tolle-lege-scène in de tuin in Milaan Belijdenissen, 8,28-29
    Onder uw leiding ging ik mijn innerlijk binnen Belijdenissen 7,16
  V11 Zingen als tijdloze tijd : Augustinus en liturgie  
  V10 Gelukkig die zuiver van hart zijn sermo 53A
  V07 Oktober maand van de wijngaard  sermones 71 c.32 ; sermo 80 c.2 ; Io.eu.tr.8,1
  V06

Onze Vader : Vergeef ons onze schuld

sermones 56-59, 65
  V05 Onze Vader : Kijk uit voor de zoete smaak van de zonde sermo 77A

Boeken
    Schrijf me en ik stuur je antwoord: brief 132
begin met Bijbellezen
   brief 132 
  V20 herdruk Augustinus de zielzorger  
  All04

Wat kunnen wij voor de doden doen?
= De cura promortuis

 

Christus, God
  ring

Over de ring en het meisje: Schepper of schepping?

   Io.ep. 2,11
  V41  Eeuwig verbond  enarratio 110,8
  V40  Halleluja - Prijs de Heer! enarratio (uitweiding) 110,1 en 117,2
  V39 Het kruis is onze reddingsboot sermo 75,1-2
  V34 Aangetrokken door Liefde   Eu.Joh.trac. 26,4
  V33 God is liefde  Eerste brief Johannes 8,14
  V13 Het woord aan het Woord sermo 120
  V12 De weg komt naar u toe sermo 141

Christelijke gemeenschap, leven
 
    God heeft niets nodig; offers zijn nuttig voor de mens epistula 138 
  V32 Wij zijn het huis van God sermones, 15, 27 en 336
  V29 Augustinus over de gloed van de vriendschap conf. 4,13 en meer

  V28 De boot en de storm op het meer van Galilea sermo 75,4-6
   V24   Rechtspraak: Augustinus' en de politiek 
  V22  Vredesweek 2012: samen  leven sermo 53
  V21 Crisis in de verzameling aardse schatten sermo 60
  V18 Herder of huurling ? Over goed leiderschap sermones 77C, 137
    Zoals wij zijn, zo zijn de tijden sermo 80,8
    Er komt tegenspoed. Maak Christus in u wakker! sermo 81,7
  V17 Je tong temmen: tafelversje tegen roddelen  
  V16 Stamboomonderzoek sermo 51
  V15

Geloofsgemeenschap geworteld in Abraham

sermo 51
  V14 Wandelvakantie : opletten waar je loopt sermo 51
  V09 Vakantie : het geheugen als fototoestel  
  V08 Vermaak : de kerk een stadion ?  
  V05 Onze Vader : Kijk uit voor de zoete smaak van de zonde sermo 77A
  V04

Augustinus over het fundament van de kerk

sermo 76

 Nederigheid versus hoogmoed

  V36

"Voor u ben ik bisschop, met u christen"

 sermo 340,1 
  V35

Een toppositie vraagt nederigheid - bisschop

sermo 340A,4
  V31  

De overheid: Roversbende of een rijk?

Civ.Dei 4,4 

Varia
    Wonderlijke schepping, natuurlijk godsverlangen   Civ.Dei 22,24
    Ik maak fouten dus ik besta    Civ.Dei, 11,26
   C04 De eeuwige vreugde in de hemel voelt als gezond zijn   sermo 229B,2
  V27    Augstinus en de stilte  
  V26  Augustinus lezen in het Latijn  leesgroep
  V25  Een lang leven? Op zoek naar gelukkige dagen   sermo 108, 3-4
  V23 Augustinus in habijt  schilderij Caravaggio
  V03 De 1650ste geboortedag van Augustinus op 13 november sermo 86
  V02 De visie van Augustinus op jarig zijn  
  V01 Augustus en Augustinus  
kleiner A  -  A groter
Sitemap
29 September 2021