Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustinus' Leven > Invloed > Algemeen
zoeken
printen

Algemeen

Augustinus heeft al eeuwenlang een sterke invloed op theologen, filosofen, juristen en politici.  Zijn geleerdheid en zijn genuanceerde, aansprekende uitleg van de bijbel en het christelijk geloof maken hem tot autoriteit op het gebied van de leer van de kerk en de pastorale theologie. Maar met zijn visie op het wereldse leven hier en bij God, verwoord in De civitate Dei,  inspireerde ook filosofen als  bijv. Thomas van Aquino, Johannes Calvijn of Martin Heidegger.  Zijn Confessiones –Belijdenissen waren een  eye-opener voor de psychologen.  Juristen en politici  en sociologen gebruiken zijn werken als bron voor  thema’s als rechtvaardige oorlog,  armoede en rijkdom, omgaan met je medemensen.  

Belangrijke begrippen in Augustinus werk zijn
de liefde tot God
de genade van God
de  menselijke  wil
de erfzonde
naastenliefde
bescheidenheid
gematigdheid
vriendschap.

Er zijn vier verschillende encyclopedieën die elkaar goed aanvullen om een overzicht te krijgen van zijn leven & werk, de  kernbegrippen en zijn doorwerking op het terrein filosofie & theologie, of de afbeeldingen van hem in de kunst.
Bekende terreinen waarop Augustinus’ leer doorwerkte zijn de middeleeuwse filosofie, de theologie van de genade, de moderne filosofie en zijn invloed op het politieke denken. 

Top

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Blans - De ontdekking van het innerlijk
De ontdekking van het innerijk: De actualiteit van Augustinus / redactie Bert Blans. - Valkhof Pers, 2012. (Annalen van het Thijmgenootschap; jrg 100, nr 4). ISBN: 978-90-5625373-8 pb. € 17,50 pb. lees verder
11 Maart 2019